INFORMĀCIJA VECĀKIEM!

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas administrācija atgādina, ka, lai saņemtu vecāku līdzfinansējuma atvieglojumu Carnikavas novada domes saistošo noteikumu "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā" 7.punktā noteiktajos gadījumos, vecākiem iesniegums jāiesniedz katru mācību gadu no jauna! Lai saņemtu līdzfinansējuma atvieglojumu jau no septembra mēneša, aicinām iesniegumu iesniegt ne vēlāk kā līdz š.g. 31.augustam (uzrādot vai pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina tiesības uz atvieglojumu)! Saistošie noteikumi un iesnieguma veidlapa atrodama ŠEIT.