Uzņemšana

IESNIEGUMS uzņemšanai Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā

UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI

  

Muzikas skola uznemsanaCarnikavas Mūzikas un mākslas skolā (CMMS) jaunu audzēkņu uzņemšana mūzikas un mākslas programmās 2020./2021. macību gadam notiks 24. - 25.augustā no plkst. 16:00 - 19:00.
Iesniegumu pieņemšana CMMS administrācijā Atpūtas ielā 1, Carnikavā, iepriekš piesakoties pa tālr.nr. 29231417.

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā uzņem audzēkņus sekojošās specialitātēs:

“Vizuāli plastiskā māksla”:

  • sagatavošanas klasē (6-7 gadus vecus bērnus),
  • 1. klasē (7-9 gadus vecus bērnus).

"Instrumentālā mūzika": 

  • sagatavošanas klasē (6-7 gadus vecus bērnus),
  • klavierspēlē (7-9 gadus vecus bērnus),
  • vijoles spēlē (7-9 gadus vecus bērnus),
  • ģitāras spēlē (7-10 gadus vecus bērnus),
  • pūšaminstrumentu spēlē - flauta, saksofons, klarnete, trompete, mežrags (7-10 gadus vecus bērnus),
  • sitaminstrumentu spēlē (7-10 gadus vecus bērnus).