Kontakti

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola
Jūras iela 4, Carnikava,
Carnikavas novads, LV-2163
Mob. tālr. 29231417

Direktors Igors Doriņš, mob. tālr. 29231417

Atpūtas iela 1 (2.stāvā), Carnikava,
Jūras iela 4, Carnikava,
Carnikavas novads, LV-2163
 
Direktora vietniece (izglītības jomā)
Agneta Krilova, mob. tālr. 27850470
Atpūtas iela 1 (2.stāvā), Carnikava,
Carnikavas novads, LV-2163
 
Lietvede Ilze Briede

Atpūtas iela 1 (2.stāvā), Carnikava,
Carnikavas novads, LV-2163


Norēķinu rekvizīti:
Carnikavas novada dome
Reģ.Nr. 90000028989
AS SEB banka
LV59UNLA0050003955158
AS Swedbank
LV87HABA0551027004318