Kontakti

E-adrese – vienota un droša saziņa ar valsts un pašvaldības iestādēm!

Kopš 2018. gada 1. jūnija iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir pieejama oficiālā elektroniskā adrese (turpmāk – e-adrese). E-adrese ir drošs, uzticams un aizsargāts elektroniskas saziņas pakalpojums, ar kura palīdzību iedzīvotāji un uzņēmumu pārstāvji, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti, var veikt oficiālu, elektronisku saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm un otrādi.

SimbolsE-adrese

 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skola
Jūras iela 4, Carnikava,
Ādažu novads, LV-2163
Mob. tālr. 29231417
e-pasts: 

Direktors
Igors Doriņš, mob. tālr. 29231417

e-pasts: 
Atpūtas iela 1 (2.stāvā), Carnikava,
Jūras iela 4, Carnikava,
Ādažu novads, LV-2163
 
Direktora vietniece (izglītības jomā)
Agneta Volkova, mob. tālr. 27850470
e-pasts: 
Atpūtas iela 1 (2.stāvā), Carnikava,
Ādažu novads, LV-2163
 
Lietvede
Maija Rumpe-Kazlovska
e-pasts: 
Atpūtas iela 1 (2.stāvā), Carnikava,
Ādažu novads, LV-2163

 

Norēķinu rekvizīti:
Ādažu novada dome
Reģ.Nr. 90000048472
Banka: AS SEB, Kods:UNLALV2X
Konts: LV59UNLA0050003955158