Mūzikas teorijas nodaļa

notis

 

 

 

Mūzikas teorijas nodaļā solfedžo un kori pasniedz Maija Kluša, mūzikas literatūru- Eleonora Širškova.

Koncertmeistare - Egija Puzule.