Mūzikas teorijas nodaļa

notis

 

 

 

Mūzikas teorijas nodaļā solfedžo pasniedz Maija Kluša un Ingrīda Skutkēviča - Poļaka, mūzikas literatūru- Eleonora Širškova.