Mūzikas nodaļa

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļā tiek īstenotas deviņas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

muzikas nodalja

Mūzikas instrumentu spēli iespējams apgūt arī interešu izglītības (mūžizglītības) programmas ietvaros.

Mūzikas nodaļas vadītāja - Ieva Sloka.