Saistošie noteikumi par vecāku līdzfinansējumu

Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību (16.07.2014.) 

Saistošo noteikumu par līdzfinansējuma samaksas kārtību grozījumi (22.04.2015.)

Saistošo noteikumu par līdzfinansējuma samaksas kārtību grozījumi (22.11.2017.)

AKTUĀLĀ REDAKCIJA

Atgādinām, ka, lai saņemtu vecāku līdzfinansējumam noteiktos atvieglojumus, vecākiem iesniegums jāiesniedz par katru mācību gadu atsevišķi! Atvieglojums stājas spēkā nākamajā mēnesī pēc iesnieguma saņemšanas.

IESNIEGUMA  VEIDLAPA