INFORMĀCIJA VECĀKIEM!

To bērnu, kas š.g. 4.-5.jūnijā piedalījās iestājpārbaudījumos, vecākiem informācija par iestājpārbaudījumu rezultātiem ir izsūtīta uz iesniegumos norādīto e-pastu. Par dažiem bērniem komisijai vēl ir neskaidrības attiecībā uz specialitātes izvēli. Ja neesat saņēmuši atbildi par rezultātu e-pastā, aicinām sazināties ar CMMS administrāciju, zvanot uz tālr. 29231417.