Kā pareizāk atbalstīt bērnu viņa grūtībās

jonathan-chng-unsplashNereti bērni, vecāku mudināti vai sekojot vienaudžu vai elku piemēram, ar lielu degsmi iesāk apmeklēt mūzikas, mākslas, sporta vai citas nodarbības, bet jau pēc kāda laika grib "mest plinti krūmos" un cenšas pārliecināt vecākus viņiem to atļaut.
Pētījumi apstiprina, ka bērnībā saņemtais vecāku atbalsts ir saistīts ar laimes izjūtu pieauguša cilvēka gados - jo lielāks atbalsts, jo lielāka iespēja bērnam izaugt laimīgākam. Nenoliedzami, vecāku atbalsts bērniem ir īpaši nepieciešams brīžos, kad viņi nonāk grūtībās.
Palīdzēt bērnam izprast grūtības
Bērniem grūtības pārvarēt ir sarežģītāk nekā pieaugušajiem. Raugoties uz bērna attīstību no neirobioloģiskā viedokļa, katrā vecumposmā bērna smadzenes ir attīstījušās līdz noteiktam līmenim - vispirms attīstās tās struktūras, kuras atbild par emocionālo sfēru, līdz 20 un vairāk gadu vecumam pakāpeniski nobriest struktūras, kuras atbild par racionālo - loģisko un analītisko - sfēru. Par veiksmīgu problēmu atrisināšanu atbildīga tieši racionālā sfēra, tāpēc to nepieciešams attīstīt. Milzīga nozīme šajā procesā ir vecāku, skolotāju, līdzcilvēku u.c. spējai sniegt atbalstu tā, lai palīdzētu bērnam pašattīstīt viņa racionālo resursu, un to var veicināt, pārrunājot un rosinot pašam analizēt grūtību cēloņus, iespējas un riskus.

Sitaminstrumentu nodaļa

DSC 0530 m

Sitaminstrumentu spēli pasniedz Elīss Balceris.

Sitaminstrumentu nodaļā audzēkņiem iespējams apgūt dažādu sitaminstrumentu spēles pamatprasmes, attīstīt muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu.

Mācību ilgums sitaminstrumentu izglītības programmā ir seši gadi.

 

Mācību priekšmeti profesionālās ievirzes izglītības programmā "Sitaminstrumentu spēle":

Solfedžo — 2 māc. stundas nedēļā;

Specialitāte — 2 māc. stundas nedēļā;

Kolektīvā muzicēšana — 0,5 māc. stundas nedēļā, sākot no 2. klases;

Mūzikas literatūra — 1 māc. stunda nedēļā, sākot no 2. klases;

Vispārējās klavieres — 0,5 māc. stundas nedēļā, sākot no 2. klases.

Pūšaminstrumentu nodaļa

Skolotaji43 mPūšaminstrumentu nodaļā audzēkņiem tiek piedāvāts apgūt:

  • saksofona spēli (ped. Ieva Sloka);
  • klarnetes spēli (ped. Ieva Sloka);
  • trompetes spēli (ped. Anastasija Isakova);
  • flautas spēli (ped. Aiva Zauberga (attēlā) un Vineta Daugavvanaga-Vanaga);

 

Mācību ilgums visās pūšaminstrumentu izglītības programmās ir seši gadi.

 

Mācību priekšmeti:

Solfedžo - 2 māc. stundas nedēļā;

Specialitāte - 2 māc. stundas nedēļā;

Kolektīvā muzicēšana — 0,5 māc. stundas nedēļā, sākot no 2. klases;

Mūzikas literatūra - 1 māc. stunda nedēļā, sākot no 2. klases;

Vispārējās klavieres - 0,5 māc. stundas nedēļā, sākot no 2. klases.

 

Stīgu instrumentu nodaļa

photo 1 m 

Stīgu instrumentu nodaļā vijoles spēli pasniedz pedagogs Igors Doriņš. Mācību laikā vijolnieki ne reizi vien nomaina savu mūzikas instrumentu, jo audzēkņiem augot, jāpiemeklē arī proporcionāli piemērots vijoles izmērs. Mācības vijoļspēles programmā ilgst astoņus gadus.

 

 

Ģitāras skolotāji- Aivars Zīberts (attēlā, ar audzēkņiem R.Zonni, E.M.Kamarūtu un A.Nelsonu), Nora Grosbārde, Āris Ozols. Audzēkņu vidū ģitāras spēle ir ļoti populāra. Mācības šajā programmā ilgst sešus gadus.

  

 

Mācību priekšmeti, apgūstot profesionālās ievirzes izglītības programmu "Ģitāras spēle":

Solfedžo 2 stundas nedēļā;

Specialitāte 2 stundas nedēļā;

Kolektīvā muzicēšana 0,5 stundas nedēļā, sākot no 2. klases;

Mūzikas literatūra 1 stunda nedēļā, sākot no 2. klases;

Vispārējās klavieres 0,5 stundas nedēļā, sākot no 2. klases.

Taustiņinstrumentu nodaļa

Skolotaji49 m 

Klavierspēles nodaļā mācās vislielākais audzēkņu skaits visā skolā.

Mācību ilgums klavierspēles profesionālās ievirzes izglītības programmā ir astoņi gadi.

 

  

Klavierspēli individuālajās stundās un kolektīvās muzicēšanas mācību nodarbībās audzēkņi apgūst pie pedagogiem:

 • Daigas Brokānes (attēlā)
 • Tamāras Āriņas
 • Ellas Brokānes
 • Agras Lāces
 • Riharda Plešanova
 • Daces Rīsmanes - Gaiķēnas

 

 

Mūzikas teorijas nodaļa

notis

 

 

 

Mūzikas teorijas nodaļā solfedžo pasniedz Maija Kluša un Ingrīda Skutkēviča - Poļaka, mūzikas literatūru- Eleonora Širškova.Mūzikas nodaļas pedagogi

Nodaļā strādā pedagogi, kas paši muzicē Latvijas profesionālajos orķestros un ir pasniedzēji ar lielu pieredzi.
Igors Doriņš- vijolnieks un lielisks vijoļspēles pedagogs. Carnikavā strādā kopš 2014. gada.
Agra Lāce- Strādā Carnikavā kopš 1989. gada. Sagatavoja starptautisko konkursu laureātus (Francijā, Lietuvā, Turcijā): Marika Šaripo, Ilva Ļevčonoka, Artis Ikers, Aiga Upeniece, Vanesa Marta Rutka, Anete Dane.
Ella Brokāne- Carnikava strādā vairāk nekā 20 gadus. Vēl būdama Latvijas Konservatorijas studente, sapņoja par pedagoģisko darbu. Strādāja par koncertmeistari un klavieru pasniedzēju. J.Mediņa vidusskolā pasniedza klavieru metodiku un bija vispārējo klavieru nodaļas vadītāja. Viņas audzēkņi ir pazīstami Carnikavā un vispār Latvijā, starp tiem arī Iveta Gudrā, Daiga Brokāne, grupas „Piloti" solists Edgars Kapteinis un citi.
Daiga Brokāne- sāka strādāt Carnikavā vēl būdama studente (kopš 1994.gada). Paralēli pabeidza maģistratūru pie prof. Daiņa Zariņa, 2001. gadā ieguva maģistra grādu mūzikas pedagoģijas specialitātē. Ilgus gadus strādāja par koncertmeistaru skolā, sagatavoja starptautisko konkursu laureātus un diplomandus (Lietuvā, Latvijā)- Inga Prauliņa, Marta Balode, Margus Smotrovs. Viņas audzēkne Liene Matveja piedalījās Eirovīzijas atlases pusfinālos.
Tamāra Āriņa- 10 gadu darba stāžs Carnikavā. Starp viņas audzēkņiem- laureāti Jānis Edmunds Daugavietis, Helēna Kate Hamina. Ilgus gadus bija VJMMS klavieru nodaļas vadītāja.
Aiva Zauberga- Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra flautiste. Aiva spēlē kopš 1988. gada, darbu orķestrī apvienojot ar flautas spēles skolotājas amatu Vidzemes Jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā un spēlēšanu kameransambļos.
Aivars Zīberts- Carnikavā pasniedz klasisko ģitāru jau 7 gadus.
Ieva Sloka- 2000. gadā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvusi klarnetes spēles mūziķes, kameransambļa un orķestra spēles mūziķes, kā arī klarnetes spēles skolotājas kvalifikāciju. 2003. gadā Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā ieguvusi maģistra grādu mūzikas pedagoģijas specialitātē. Carnikavā strādā kopš 2015. gada.
Maija Kluša- ilgus gadus pasniedz audzēkņiem teorijas pamatus solfedžo stundās.
Eleonora Širškova- mūzikas literatūras pedagogs. Carnikavā pasniedz vairāk nekā 10 gadus.