Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi rada mākslas darbus dabas parkam “Piejūra” veltītajā plenērā

pleners 19 sept2017.gada 9.septembrī Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) audzēkņi piedalījās plenērā, kas veltīts dabas parka "Piejūra" tematikai, radot mākslas darbus par tēmām "Mans biotops" un "Dabas parks „Piejūra" pēc 100 gadiem". Plenērs bija iecerēts, lai rosinātu skolēnus pievērst uzmanību sava novada dabas vērtībām, saprast, ko tās sniedz sabiedrībai un kāpēc tās nepieciešams aizsargāt.
Plenēra dienā jaunie mākslinieki kuplā skaitā pulcējās Carnikavas Novadpētniecības centrā. Vispirms vides speciālistes bērnus iepazīstināja ar dabas parka "Piejūra" vērtībām, un vēlāk visi kopā devās klātienē iepazīt dabas parka bagātības Carnikavā un smelties iedvesmu saviem darbiem. Skolēni ekskursijas laikā aktīvi līdzdarbojās – nevilcinājās jautāt, lai uzzinātu vairāk par interesējošām lietām un ar viedtālruņiem iemūžināja redzēto, lai attēlus līdz ar dabā gūto iedvesmu izmantotu, radot savus mākslas darbus.
 
Mākslas darba radīšanā bērni varēja izvēlēties gan vienu no tēmām, gan zīmēšanas tehniku – radot ar krītiņiem vai akvareļkrāsām. Plenērā radītos zīmējumus ikviens interesants varēs apskatīt Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijā no 25.septembra līdz 9.oktobrim, pēc tam projekta organizatori darbus nodos glabāšanā Carnikavas Mūzikas un mākslas skolai.
Mākslas plenēru organizēja Latvijas vides aizsardzības fonda projekta "Vesels dabas parks – vesels Tu!" pārstāvji sadarbībā ar Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu. Dabas parkā "Piejūra" sastopama liela dabas daudzveidība, un tas ir iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Diemžēl bioloģiskā daudzveidība dabas parka teritorijā samazinās, jo tas ir viens no apmeklētākajiem dabas parkiem Rīgas reģionā. Projektā plānotas arī citas aktivitātes, kas izglītos dažādas mērķgrupas, tādējādi sekmējot dabas vērtību saudzēšanu nākotnē un cilvēku izpratni par dabas nozīmi ikdienas dzīvē. par vietējām dabas vērtībām, to pienesumu sabiedrībai un aizsardzības nepieciešamību.