Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums!

bilde izlaidums
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 2021./2022. mācību gada izlaidums š.g. 9. jūnijā plkst. 18.00 Carnikavas Novadpētniecības centrā, Jomas ielā 7, Carnikavā!
 
Tiekamies!
 
 
 


 

Aivas Zaubergas audzēkņu koncerts!

A.Zaubergas koncerts
Aicinām uz Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Aivas Zaubergas flautas klases audzēkņu koncertu š.g. 3. jūnijā, plkst. 18.00, Carnikavas tautas namā "Ozolaine", Jūras ielā 1a, Carnikavā.
 
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu skolotājai Aivai Zaubergai un viņas audzēkņiem, skolotājai Solvegai Selgai, kā arī skolotājai Vidagai Grīnbergai par koncerta plakāta izveidi!
 
 

Sveicam Unu Ločmeli!

UnaLocmele2022.jpg
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Klavierspēle" 3. klases audzēkne Una Ločmele  Starptautiskajā konkursā "Prometheus" vecuma grupā no 9-10 gadiem ieguva pirmās pakāpes diplomu. Konkurss norisinājās 2022. gada aprīļa beigās Itālijā.

Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu un brīnišķīgajiem sasniegumiem Unai Ločmelei un skolotājai Dacei Rīsmanei-Gaiķēnai!

Sveicam Amandu Remesi!

A.Remese.jpgCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" 5. klases audzēkne Amanda Remese III Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā Mini restART 2021 vecuma grupā no 11-14 gadiem ieguva diplomu. Mākslas darbi tika iesūtīti no 35 valstīm, konkurss norisinājās 2021. gada septembra beigās Serbijā.

Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu un brīnišķīgajiem sasniegumiem Amandai Remesei un skolotājai Janai Plankājai!


Daces Rīsmanes-Gaiķēnas audzēkņu koncerts!

Koncertaplakats
Aicinām uz Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Daces Rīsmanes-Gaiķēnas audzēkņu koncertu ukraiņu tautas atbalstam š.g. 20. maijā, plkst. 17.30, Carnikavas tautas namā "Ozolaine", Jūras ielā 1a, Carnikavā.
Koncertā tiks atskaņotas ukraiņu un latviešu tautas melodijas klavierēm.
 
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu skolotājai Dacei Rīsmanei-Gaiķēnai un viņas audzēkņiem, kā arī Inesei Austrumai par koncerta plakāta un ielūgumu izveidi!
 
 

Keramikas darbu izstāde!

IMG 4375
Aicinām uz Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņu keramikas darbu izstādi Carnikavas Novadpētniecības centrā, Jomas ielā 7, Carnikavā. 
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu mūsu audzēkņiem un skolotājai Andai Lasei!
 
Visiem novēlam saulainas, ģimeniskas Lieldienas!
 
Lai saulainās krāsās 
Labās domas dvēselē zied! 
 

Panākumi konkursos!

M.A.EgliteCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Flautas spēle" 6.klases audzēkne Madara Anna Eglīte V Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā "Naujene WIND 2022" ieguva diplomu, II Starptautiskajā vokāli-instrumentālajā konkursā "International Music Astana" ieguva 1.vietu.
Meitenutrio
 
Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Flautas spēle" 6.klases audzēknes Madara Anna Eglīte, Madara Reinsone un Sofija Jemeļjanova IX Starptautiskajā konkursā "Mūzika pavasarī" pūšaminstrumentu ansambļa spēles kategorijā ieguva 1.vietu.
 
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu un brīnišķīgajiem sasniegumiem Madarai Annai Eglītei, Madarai Reinsonei,  Sofijai Jemeļjanovai, pedagoģei - Aivai Zaubergai un koncertmeistarei - Solveigai Selgai.
 

Sveicam Kati Kaufmani!

Kate KaufmaneCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" 3.klases audzēkne Kate Kaufmane IV Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkursā "PILS SĒTA PILSĒTA" savā vecuma grupā ieguva 1.vietu. Konkursā tika aicināti piedalīties bērni no Latvijas mākslas skolām ar darbiem, kas tapuši vasaras prakses laikā, zīmējot un gleznojot brīvā dabā. Konkursa tēma bija “Industriālā ainava”, konkurs norisinājās 2021.gada septembra beigās.
 
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu un brīnišķīgajiem sasniegumiem Katei Kaufmanei un skolotājai Janai Plankājai!

Attēlā no kreisās puses redzama skolotāja Jana, audzēkne Kate.

Par dalību vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Priekules Ikars"!

Vtola-Elza-Elna-Palma-150x150
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņi piedalījās 8. vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Priekules Ikars". Konkurss noritēja š.g. 1.jūlijā attālināti, kopā tika iesūtīti 554 darbi, konkurss tika rīkots, lai dalībnieki iepazītos ar Priekules pilsētas leģendu par kalēju, kurš izgatavoja spārnus un lidoja - https://leismalite.lv/priekules-ikars/ .

Atzinības rakstu saņēma 3.klases audzēkne Elza Vītola, pedagogs Elīna Palma. Lielu paldies sakām 2.klases audzēknēm Adrianai Zariņai, Unai Ločmelei, Aurēlijai Tomsonei, 4.klases audzēknēm Alīsei Sīlei, Ievai Madarai Pikurei, Natālijai Egijai Garai, 3.klases audzēkņiem Tomasam Gudermanim, Alisei Šķēlei, Vendijai Gudermanei, Keitijai Puriņai, bijušajai skolas audzēknei Neilai Renemanei un pedagogiem par dalību konkursā!
 
Elzas Vītolas mākslas darbiņš “Ar šiem spārniem pāri jūrai lidošu”!
Atzinba Cildinjums

Jaunā 2021./2022. mācību gada sākums Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā

Š.g. 2.septembrī Carnikavas Tautas nama "Ozolaine" Lielajā zālē, Jūras ielā 1a, Carnikavā

  • 18:00 Tikšanās ar CMMS Mūzikas sagatavošanas klases un 1.klases audzēkņiem un vecākiem.
  • 18:30 Tikšanās ar CMMS Mūzikas 2.-8.klašu audzēkņiem un vecākiem.
  • 19:00 Tikšanās ar CMMS Mākslas sagatavošanas klases un 1.klases audzēkņiem un vecākiem.
  • 19:30 Tikšanās ar CMMS Mūzikas 2.-7.klašu audzēkņiem un vecākiem.

Muzikāls sveiciens, skolas administrācijas un nodaļu vadītāju apsveikumi jaunajā mācību gadā, tikšanās ar pedagogiem.

Pirms ierašānās Tautas nama "Ozolaine" zālē jāuzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai apliecinājums (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu (veikts pēdējo 48h laikā). Audzēkņiem būs derīgs vispārizglītojošā skolā veiktais tests, kurš veikts arī agrāk par 48h. Testa rezultāts nav jāuzrāda sagatavošanas klašu audzēkņiem. Visiem klātesošajiem Tautas nama "Ozolaine" iekštelpās jālieto sejas aizsargmaskas un pēc iespējas jāievēro 2m distancēšanās starp mājsaimniecībām. 

ASTERES1

Sasniegumi!

Una Lomele Dace Rsmane-GainaCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Klavierspēle" 3.klases audzēkne Una Ločmele The international festival movement "Astana Stars" II International vocal and instrumental competition "ADAGIO" ieguva 1.vietu un I Starptautiskajā Lietuvas – Latvijas klavierspēles festivālā-konkursā “Musical Bridges” Lietuvā 3.vietu.
Dalība konkursos notika attālināti, nosūtot komisijai skaņdarbu ierakstus.
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu šajā sarežģītajā mācību laikā un brīnišķīgajiem sasniegumiem Unai Ločmelei un pedagoģei Dacei Rīsmanei-Gaiķēnai!
 
Attēlā no kreisās puses redzama skolotāja Dace, audzēkne Una.

Sasniegumi konkursos!

Lote Jkabsone
BJIN5934Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi veiksmīgi startējuši Starptautiskajā konkursā The international festival movement "Astana Stars", Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Klavierspēle" 7.klases audzēkne Lote Jēkabsone II International vocal and instrumental competition "ADAGIO" ieguva 3.vietu. Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Klavierspēle" 6.klases audzēkne Marija Golubova II International vocal and instrumental competition "ADAGIO" ieguva 2.vietu un 1st International instrumental competition "El Gran Astor" 2.vietu.
Dalība konkursos notika attālināti, nosūtot komisijai skaņdarbu ierakstus.
 
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu šajā sarežģītajā mācību laikā un brīnišķīgajiem sasniegumiem audzēknei Lotei Jēkabsonei, pedagoģei Ellai Brokānei un audzēknei Marijai Golubovai, pedagoģei Daigai Brokānei. 
L.Jkabsone dipM.Golubova adagioM.Golubova gran
Attēlā no kreisās puses redzama Lote Jēkabsone no labās puses Marija Golubova.
 
 

Sveicam!

Madara Anna EglteCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Flautas spēle" 5.klases audzēkne Madara Anna Eglīte IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkursā Flautas spēles audzēkņiem ieguva 3.vietu un The international festival movement "Astana Stars" II International vocal and instrumental competition "ADAGIO" 2.vietu.
Dalība konkursos notika attālināti, nosūtot komisijai skaņdarbu ierakstus.
 
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu šajā sarežģītajā mācību laikā un brīnišķīgajiem sasniegumiem Madarai Annai Eglītei, pedagoģei - Aivai Zaubergai un koncertmeistarei - Martai Balodei.
 
 
 
 
 
 
 
 
Attēlā no kreisās puses redzama skolotāja Aiva, audzēkne Madara Anna un koncertmeistare Marta.

Skaistais izlaidums!

CMMS izlaidums 2021-5349Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas septītais izlaidums šogad tika organizēts brīvā dabā – skaistajā Carnikavas novadpētniecības centrā. Par spīti grūtajam mācību gadam, kurā arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēm mācību process bija jāīsteno attālināti pandēmijas Covid-19 stingro ierobežojumu dēļ, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu šogad absolvēja līdz šim viskuplākais absolventu skaits - septiņi mūzikas nodaļas un trīspadsmit mākslas nodaļas audzēkņi, svinīgi saņemot apliecību par iegūto profesionālās ievirzes izglītību.
 
Klavierspēles klasi absolvēja četri jaunie pianisti – Lote Jēkabsone, Arvis Kraucis (ped. Daiga Brokāne), Laura Liepiņa un Kristiāna Radziņa (ped. Ella Brokāne), saksofona spēles klasi viena audzēkne – Elīna Pļaviņa (ped. Ieva Sloka), bet sitaminstrumentu spēles klasi divi audzēkņi – Bruno Briedis un Ralfs Embriks (ped. Ernests Mediņš). Paldies par ieguldīto darbu sakām jau pieminētajiem specialitāšu pedagogiem, kā arī mācību priekšmetu “Solfedžo” un “Mūzikas literatūra” skolotājām Maijai Klušai, Ingrīdai Skutkevičai-Poļakai un Eleonorai Širškovai!

Vizuāli plastiskās mākslas klasi absolvēja Dāvis Aizpurietis, Emīlija Krista Bērziņa, Alise Grāve, Vanesa Gudermane, Alise Jaziņina, Renārs Kazlovskis, Elizabete Betija Kivliniece, Elita Kudiņa, Adele Anna Nazare, Kristiāna Pizāne, Lūcija Sliede, Elfa Sudraba, Reinis Valters.
Par spīti pandēmijai un attālinātajam mācību procesam teju visa mācību gada garumā, mākslas nodaļas absolventi diplomdarbus realizēja dažādās tehnikās, kas vainagojās ar daudziem iedvesmojošiem un spilgtiem darbiem glezniecībā, zīmējumos, keramikā, mozaīkā, stiklā un gleznojumos uz zīda.

Par izcilām un teicamām sekmēm, absolvējot skolu, Atzinības rakstus saņēma četri mākslas nodaļas absolventi: Renārs Kazlovskis, Elfa Sudraba, Reinis Valters un Elizabete Betija Kivliniece. Apsveicam!

Paldies par ieguldīto skolotāju darbu sakām visiem mākslas nodaļas pedagogiem – Elīnai Palmai, Vidagai Grīnbergai, Andai Lasei, Vidagai Grīnbergai, Vitoldam Kucinam un Aldim Reicim!

Izlaidumā absolventi un pedagogi saņēma daudz laba vēlējumus no Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktora Igora Doriņa, direktora vietnieces Agnetas Volkovas un Carnikavas novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājas Aijas Kalvānes. Absolventi un pedagogi saņēma arī ziedus, skolas un pašvaldības sarūpētās dāvanas – grāmatas, mūzikas ierakstu CD un īpašu skolas tradicionālo izlaiduma bukletu, kurā ietverti šī gada absolventu un viņu pedagogu foto un novēlējumi.

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola pateicas Carnikavas novada pašvaldībai - Carnikavas novadpētniecības centram, Tautas namam “Ozolaine” un pašvaldības komunālservisam par lielisko sadarbību un palīdzību, risinot praktiskus jautājumus izlaiduma organizēšanā. Par izlaiduma ceremonijas vietas skaisto noformējumu skola īpaši pateicas lietvedei Maijai Rumpei–Kazlovskai!
 
Paldies absolventiem par ieguldīto darbu un kopā pavadīto laiku, paldies skolotājiem un vecākiem par atbalstu! CMMS kolektīvs vēl skolas absolventiem arī turpmāk saglabāt saikni ar mūziku un mākslu, neaizmirst skolu un savus skolotājus, un droši runāt apgūtajā mūzikas un mākslas valodā visā plašajā pasaulē! Izlaiduma bildes var apskatīt ŠEIT.
CMMS izlaidums 2021-5352

Izlaidums!

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 2020./2021. mācību gada izlaidums š.g.10.

jūnijā Carnikavas Novadpētniecības centrā, Jomas ielā 7, Carnikavā.


Mūzikas nodaļas absolventiem: š.g. 10.jūnijā plkst. 17:00;cerii

Mākslas nodaļas absolventiem: š.g. 10.jūnijā plkst. 17:45.

 

Šogad izlaidums tiks organizēts Carnikavas Novadpētniecības centrā (āra teritorijā)- klātienē, lietojot sejas aizsargmaskas un ievērojot distancēšanos.

Lai ievērotu aktuālos Izglītības un zinātnes ministrijas, sadarbībā ar Veselības ministriju izstrādātos noteiktos epidemioloģisko drošības noteikumus attiecībā uz izlaidumu organizēšanu klātienē, izlaiduma vieta tiks sadalīta divās teritorijās- izlaiduma ceremonijas vietas teritorijā un apmeklētāju/sveicēju teritorijā.


Visiem klātesošajiem (arī pret Covid-19 vakcinētajām personām) jālieto sejas aizsargmaskas un jāievēro 2 m distance starp mājsaimniecībām.

Lai izvairītos no liela apmeklētāju skaita un neatļautas pulcēšanās, lūdzam no katra absolventa mājsaimniecības ierasties ne vairāk kā 3 personām/sveicējiem (1 absolvents + ne vairāk kā 3 sveicēji no vienas - absolventa - mājsaimniecības).

Absolventiem būs sagatavotas sēdvietas izlaiduma ceremonijas teritorijā - uz novadpētniecības centra skatuvītes ar nojumi, bet apmeklētājiem/sveicējiem - sēdvietas vai stāvvietas apmeklētāju/sveicēju teritorijā, t.i. pretī skatuvītei. 

Ja rodas jautājumi par izlaidumu, lūdzu sazināties ar:cerii
 
Direktoru Igoru Doriņu mob. 29231417 vai 

Direktora vietnieci Agnetu Volkovu mob. 27850470.


 

Mākslas darbu izstāde!

Attachment1 20

Mākslas nodaļas audzēkņu darbiņu virtuālā izstāde apskatāma šeit.

Skolas mākslas nodaļas audzēkņu mākslas darbi izlikti Carnikavas tautas namā "Ozolaine", klātienē, dēļ ierobežojumiem valstī, apskatāmi šobrīd nav, ja ierobežojumi tiks atcelti- informēsim.

Paldies pedagogiem un audzēkņiem par skaistajiem mākslas darbiem!

 Attachment3 11 Attachment1 23

Sirsnīgi sveicam!

M.A.EglteCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Flautas spēle" 5.klases audzēkne Madara Anna Eglīte 1. Starptautiskajā Marka Rotko mūsdienu mūzikas izpildītāju konkursā ieguva II pakāpes diplomu. 
Konkursā piedalījās vairāk nekā 360 konkursantu no Vācijas, Kanādas, Izraēlas, Somijas, Portugāles, Polijas, Indijas un vairākām citām valstīm četrās kategorijās: stīgu instrumenti, pūšamie un sitamie instrumenti, klavierspēle un akordeona spēle. Konkursantu sniegumu vērtēja desmit žūrijas locekļi no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas un Kanādas.
M.A.Eglte DIPLOMSDalība konkursā notika attālināti, nosūtot komisijai izvēlētā Pētera Vaska skaņdarba “Deja” interpretācijas ierakstu. 
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu Madarai Annai Eglītei, pedagoģei - Aivai Zaubergai un koncertmeistarei - Martai Balodei.
 
 

Priecīgas, sirsnīgas, ģimeniskas, veselīgas Lieldienas!

Lieldienas
 
 
 
 
 
 
      No zemes spraucas ziediņš mazs           
   Pret salnām liels tam spīts,
   Tver skopos saules starus tas
   Grib uzplaukt Lieldienu rītā!

Attachment1 10
 
 
 
 
 
 Aicinām šajās Lieldienās - 4. un 5.aprīlī - apskatīt CMMS Mākslas nodaļas audzēkņu keramikas darbiņus Carnikavas Novadpētniecības centrā.
 
Apmeklējot novadpētniecības centru, aicinām nepulcēties, ievērot 2 m distanci un ievērot citus centra noteikumus un ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai.
 

No š.g. 16. marta ir spēkā jaunākie valdības pieņemtie drošības pasākumi vīrusa Covid-19 izplatības mazināšanai

 

Jaunie ierobežojumi primāri balstās uz attālinātā darba principu, tādēļ no š.g. 16. marta, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas administrācija apmeklētājus klātienē nepieņem.

Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt vai rakstīt:

Direktora vietniecei Agnetai Krilovai-Bērziņai mob. 27850470, e-pasts;

Lietvedei Maijai Rumpei-Kazlovskai e-pasts:

 

! PAPILDUZŅEMŠANA !

Informācija par papilduzņemšanu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā
2020.gada 31.augustā 13:00 - 15:00 Atpūtas ielā 1, Carnikavā

Mākslas nodaļā (prof.ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītibas programmā) - 1.stāvā
Mūzikas nodaļā (prof.ievirzes mūzikas izglītības programmās) - 2.stāvā

Pirms uzņemšanas iestājpārbaudījumiem lūdzam iesniegt iesniegumu CMMS administrācijā - Atpūtas ielā 1, 2.stāvā.

Tālrunis papildinformācijai: +371 29231417(direktors Igors Doriņš)
 

Jaunā mācību gada sākums

JAUNĀ 2020./2021. MĀCĪBU GADA SĀKUMS CARNIKAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ
 
2.septembrī Carnikavas Tautas nama "Ozolaine" Lielajā zālē
 

  • 17:00 Tikšanās ar CMMS Sagatavošanas klases un 1.klases audzēkņiem un vecākiem
  • 17:30 Svētku koncerts
  • 18:00 2. - 9.klašu audzēkņu tikšanās ar pedagogiem

2019./20. mācību gada izlaidums

11.jūnijā Tautas nama "Ozolaine" zālē Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums - plkst. 14.00 mūzikas nodaļas absolventiem un plkst. 15.00 mākslas nodaļas absolventiem. Izlaidums tiek organizēts kā slēgts pasākums, ievērojot ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli saistītos aktuālos ierobežojumus un piesardzības pasākumus. Izlaidumā piedalās pedagogi, skolas administrācija un absolventi (katram absolventam aicinot ne vairāk kā divus viesus).

Laikā no 13.marta līdz 9.jūnijam skola mācībām slēgta

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, no 13.marta līdz 9.jūnijam Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā klātienes mācību process tiek pārtraukts! Līdz 9.jūnijam tiek atcelti arī visi mācību procesa ietvaros plānotie  klātienes pasākumi - ieskaites, mācību koncerti, u.c. No 23.marta mācību process tiek organizēts attālināti. Lūdzam audzēkņus un vecākus sekot līdzi informācijai E-klasē!
 
Informācija par attālinātā mācību procesa norisi MŪZIKAS NODAĻAS AUDZĒKŅIEM šeit.   
 
Informācija par attālinātā mācību procesa norisi MĀKSLAS NODAĻAS AUDZĒKŅIEM šeit. 

Sirsnīgi sveicam un lepojamies!

WindStars2020 CipulisCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi veiksmīgi startējuši Starptautiskajā WindStars2020 Pikurepūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā "WIND STARS 2020", kas 2020.gada februāra beigās Mārupes Mūzikas un mākslas skolā pulcēja ap 700 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas un Krievijas.
 
3. flautas klases audzēkne Ieva Madara Pikure (att. pa labi) ieguvusi 2.vietu (ped. V.Daugavvanaga-Vanaga)
 
4. klarnetes klases audzēknis Eduards Cipulis (att. pa kreisi) ieguvis 2.vietu (ped. I.Sloka)
 

Klarnetistam E.Cipulim izcils sasniegums Sanktpēterburgā

Cipulis StPNo 2019.gada 29.novembra līdz 2.decembrim Krievijā, Sanktpēterburgā, norisinājās XII Starptautiskais izpildītāju konkurss "Sankt Peterburgskie Assamblei iskusstv 2019", kur piedalījās Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 4. klarnetes klases audzēknis Eduards Cipulis.
Piedalīšanās mums nezināmā starptautiskā konkursā vienmēr saistās ar zināmu riska devu - nav zināms ne konkursa līmenis, ne dalībnieku skaits, ne organizatoriskie jautājumi (mēģinājumu, vingrināšanās iespējas). Izrādījās, ka šis ir ļoti liela mēroga konkurss, kura ietvaros notiek gan jauno izpildītāju (solisti, dueti), gan koru, orķestru, teātra, folkloras, horeogrāfijas un mākslas aktivitātes. Kopumā konkursā piedalījās vairāk kā 70 dažādi kolektīvi, 400 solisti un dueti dažādās instrumentu un vecuma kategorijās. Klarnetes spēles grupā piedalījās dalībnieki no dažādām Krievijas pilsētām un apgabaliem, Baltkrievijas, Polijas, vecākajās grupās arī Ķīnas TR pārstāvji, kuri apgūst instrumenta spēli Sanktpēterburgas mūzikas izglītības iestādēs. 

Panākumi konkursā "Sudraba flauta"

pikure2019Izskanējis III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta". Tas notika Ogres Mūzikas skolā 23.-25.10.2019. Šis konkurss ir nākamo flautas spēles talantu "kalve", kas parāda flautas spēles līmeni Latvijā. Skolotājiem tā ir iespēja objektīvi izvērtēt audzēkņu sniegumu un meistarklasēs apgūt daudzveidīgas mācību metodes darbā ar mūzikas skolu izglītības programmas "Flautas spēle" audzēkņiem. 
Šogad konkursā piedalījās 70 flautisti no visas Latvijas. Konkursantus vērtēja starptautiska žūrija - Karlo Jans (Luksemburga), Vytenis Gurstis (Lietuva) un Anete Toča (Latvija). Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu konkursā - junioru grupā - pārstāvēja 3. flautas klases audzēkne Ieva Madara Pikure (skolotāja Vineta Daugavvanaga-Vanaga, koncertmeistare Ieva Sloka). Sveicam Ievu Madaru un viņas skolotāju ar godam nopelnīto 2.vietu un novēlam arī turpmākus sasniegumus jauno talantu konkursos!

Skolas audzēkņi apglezno pilsētvides objektu

tornis7Carnikavas novads šoruden ir ieguvis krāsainu pilsētvides objektu, ko radījuši Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) audzēkņi - apgleznotu ūdenstorņa pakāji Dārznieku ielā, Carnikavā. 2019.gada 27.septembra vakarā - ūdenstorņa atklāšanas pasākumā - pie tā pulcējās projektā iesaistītie un citi interesenti, tika apbalvoti dalībnieki un improvizētā "mobilajā kafejnīcā" nosvinēts padarītais.
Pavasarī Biedrības "Nākotnes iela" projekta "Cits ūdenstornis Carnikavas pilsētvidē" ietvaros, ko līdzfinansē Carnikavas novada dome projektu konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" ietvaros, norisinājās ūdenstorņa apgleznojuma skiču konkurss, bet septembrī CMMS pedagogu vadībā bērni gleznoja konkursa darbu motīvus uz ūdenstorņa apakšējās daļas.

Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot

Jana ar audzekniemMūsu skolas mākslas nodaļas audzēkņi šogad piedalījās Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas izsludinātajā starptautiskajā mākslas konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot", kur šī gada tēma bija "Klusā daba. Lauku veltes". Noteiktā konkursa tēma bija izvēlēta ar mērķi dalībniekos raisīt interesi par kluso dabu kā mākslas žanru. Konkursā bez kupla skaita pašmāju jaunajiem māksliniekiem piedalījās arī dalībnieki no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Polijas. 
Audzēkņiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem bija iespēja izpaust savas prasmes glezniecībā, attēlojot no dažādiem priekšmetiem un lauku veltēm izveidotas kompozīcijas. Kopskaitā žūrijas vērtējumam tika iesniegti 850 darbi. Starptautiska žūrija lielajā darbu konkurencē piešķīra mūsu skolas mākslas nodaļas 3.kursa audzēknei Līnai Patmalniecei (sk. Jana Plankāja) 2.vietu kategorijā "Glezniecība".

Maijā panākumi starptautiskos jauno mūziķu konkursos

Daina ar Viktoriju2019.gada maija mēnesis nesis veiksmi divām mūsu skolas audzēknēm, kuras pārstāvēja Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu starptautiskos jauno mūziķu konkursos.
2019.gada 10.-12.maijā Itālijā (Bracigliano) norisinājās Starptautiskais mūzikas konkurss "GIOVANI PROMESSE", kur mūsu skolu pārstāvēja vijoļspēles specialitātes skolotājas Dainas Birznieces 6.klases audzēkne Viktorija Krūzmētra (attēlā ar skolotāju D.Birznieci). Konkursā piedalījās dažādu mūzikas instrumentu specialitāšu pārstāvji, tostarp arī jaunie vijolnieki no Vācijas, Ķīnas, Francijas, Slovākijas, Itālijas un citām valstīm, kuri tika iedalīti 8 vecuma grupās (sākot no 8 gadu vecuma). V.Krūzmētra ar pārliecinošu sniegumu konkursā nopelnīja 94 punktus no 100 iespējamiem, un sava vecuma solistu grupā ieguva 2.vietu.
Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā-festivālā "HARMONIA", kas norisinājās Turcijā, Sides pilsētā, 02.-09.05.2019., pieredzes bagātās klavieru skolotājas Agras Lāces 7.klases audzēkne Keita Dzene, veiksmīgi izturot divas konkursa kārtas, ieguva 4.vietas Laureāta diplomu.

Mūzikas specialitāšu audzēkņiem izcili sasniegumi Valsts konkursā

No 2019.gada 14. līdz 19.janvārim Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā norisinājās Valsts konkursa II kārta sitaminstrumentu un pūšaminstrumentu specialitāšu audzēkņiem, kur ar ļoti augstiem sasniegumiem izcēlās mūsu skolas jaunie mūziķi. No desmit uz II kārtu izvirzītajiem Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem septiņi Valsts konkursa II kārtā ieguva augstas vietas: 3.vieta - saksofona specialitātes audzēknēm Montai Daņiļēvičai, Elīnai Pļaviņai un sitaminstrumentālistam Bruno Briedim; 2.vieta - saksofona specialitātes audzēknei Luīzei Baķei, flautistei Ievai Madarai Pikurei un sitaminstrumentālistam Jurim Dauburam; 1.vieta - klarnetistam Eduardam Cipulim.

Carnikavas promenādes atklāšanā piedalās jaunie mūsu skolas mākslinieki

promenades-atklasana-2273 CopyCarnikavas Mūzikas un mākslas skola 1. decembrī spītējot salam piedalījās svinīgā Carnikavas promenādes atklāšanas pasākumā. Jaunā promenāde ir vienīgā Carnikavas novadā, turklāt Latvijas mērogā tā ir vienīgā ar cieto segumu, kas stiepjas teju divu kilometru garumā. Carnikavas promenāde vijas cauri dabas parkam "Piejūra". Pasākumam par godu audzēkņi kopā ar pedagogiem bija izveidojuši lielizmēra puzli. Puzlē bija gleznoti Latvijas putni, īpaši izpētot , kādi putni sastopami jaunatklātās takas tuvumā. Mazie takas apmeklētāji, bija sajūsmināti par košo un bagātīgo Latvijas putnu klāstu un ar patiesu prieku novērtēja jauno mākslinieku darbu. Foto galerija

Aizvadīts II Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss "Mākslu Duets"

Makslu duets 2018-9301 resizeCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) 2018.gada lielākais mūzikas un mākslas pasākums - konkurss "Mākslu Duets" - visas dienas garumā norisinājās 19.10.2018. Carnikavas Tautas namā "Ozolaine" un noslēdzās ar laureātu un diplomandu apbalvošanu.
Konkursa žūrijai šogad bija sarežģīts uzdevums, jo no 45 dalībniekiem jaunākajā grupā un 40 dalībniekiem vecākajā grupā katru dalībnieku vajadzēja izvērtēt individuāli, lai noskaidrotu kopskaitā 20 labākos. Turklāt Latvijas mūzikas un mākslas izglītības iestāžu skaits, kas šogad piedalījās konkursā, bija teju 30, kas norāda uz Carnikavā izveidotā konkursa nozīmīgumu republikas līmenī un tā nozīmi jauno izpildītāju un mākslinieku profesionālajā izaugsmē.

Klavierspēles duetam panākumi konkursā Francijā

Arinjas duets FrancijaŠ.g. 19.-20.maijā Francijā (Parīzē) norisinājās ikgadējais klavierspēles konkurss "Concourse Musical de France". Konkursam jau ir cienījama vēsture - tas dibināts jau 1979.gadā Francijas Kultūras ministrijas paspārnē. Sākotnēji konkurss norisinājās vietējā mērogā, bet, popularitātei augot, tas drīz vien pārauga starpvalstu līmenī. Konkursā piedalās dalībnieki gan no Eiropas, gan tālākām valstīm - Francijas, Spānijas, Beļģijas, Latvijas, Polijas, Itālijas, Portugāles, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Kanādas un ASV. Šogad, lai tiktu uz fināla koncertiem Francijā, konkursa atlasē savās mītnes valstīs piedalījās ap 400 dalībnieku, to skaitā arī Markuss Jānis Eglītis un Lukass Ivanovs no Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 3. klavierspēles klases. Zēni konkursā piedalījās ansambļu kategorijā, un, parādot pārliecinošu sniegumu gan konkursa atlasē, gan finālā ar Arama Hačaturjana skaņdarbu "Zobendeja", konkursā savā vecuma grupā ieguva 1.vietu. Šī bija jauno pianistu pirmā pieredze klavierspēles konkursā - spēlēt Parīzē starptautiskas auditorijas priekšā prasīja ļoti lielu koncentrēšanos un uztraukuma pārvarēšanu. Apsveicam ar augsto sasniegumu audzēkņus un viņu klavierspēles skolotāju Tamāru Āriņu, kuras centīgais un profesionālais darbs ir šo sasniegumu pamatā!

M.M.Birzkopei 2.vieta Valsts konkursā mākslā

izstade CopyŠogad Valsts konkursa uzdevums profesionālās ievirzes mākslas skolām bija ilustrēt dzejoļus. Ņemot vērā Carnikavas novada īpašo saikni ar dzejnieku Ojāru Vācieti, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) audzēkņi savas grāmatiņas veidoja O.Vācieša dzejai. Saskaņā ar Valsts konkursa nolikumu katram audzēknim bija jāveido vismaz 8 lappušu bieza grāmatiņa, brīvi izvēloties sev tīkamāko dzejoli un zīmēšanas tehniku.
No 2018.gada 27.februāra līdz 27.martam Valsts konkursam zīmētās grāmatiņas bija skatāmas CMMS mākslas nodaļas audzēkņu izstādē Carnikavas bibliotēkā (izstādes fotogalerija šeit). Jauno mākslinieku Valsts konkursa darbus vērtēja gan I kārtas žūrija, kuras sastāvā darbojās CMMS un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pedagogi, gan Carnikavas bibliotēkas apmeklētāji - balsojot par viņuprāt visveiksmīgāk ilustrētajām dzejoļu grāmatiņām. Žūrija vērtēja darbu māksliniecisko izpildījumu, izpratni par to, kas ir grāmata, noformējumu, kā arī radošumu, īpaši uzteicot nebijušas idejas un interesantus risinājumus. No katras vecuma grupas žūrija izvirzīja divus dalībniekus uz nākamo konkursa kārtu, kas norisinājās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā.

Saksofona specialitātes audzēknēm izcili sasniegumi nozīmīgos konkursos

Luize BravissimoNo 2018.gada 26. līdz 28.janvārim Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika XXIII Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, ko rīko biedrība Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris. Konkursā kopumā piedalījās 173 jaunie mūziķi no 55 skolām, kuru sniegumu vērtēja starptautiska žūrija. Katrs dalībnieks konkursā piedalījās ar diviem - obligāto un izvēles skaņdarbiem.
Par vienu no pārliecinošākajām konkursa laureātēm kļuva mūsu skolas interešu izglītības programmas saksofona specialitātes audzēkne Luīze Baķe, kurai žūrija piešķīra pārliecinošu 1.vietu soprāna saksofonu grupā un 2.vietu alta saksofonu grupā. Līdz ar to Luīze kopā ar citiem konkursa laureātiem ieguva arī tiesības š.g. 24.februārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā uzstāties konkursa noslēguma koncertā BRAVO-BRAVISSIMO, spēlējot solo Latvijas Universitātes pūtēju orķestra pavadībā (diriģents Jānis Puriņš).
Mēnesi vēlāk - š.g. 1.-2.martā Daugavpilī - L.Baķe savu meistarību pierādīja vēl vienā augsta līmeņa konkursā - II Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā "Naujene WIND 2018", ko rīko Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Daugavpils novada domi. Savā vecuma grupā Luīze ieguva 1.vietu, savukārt jaunākajā grupā - 2.vieta mūsu skolas 3.saksofona klases audzēknei Elīnai Pļaviņai. Kopā ar abu talantīgo audzēkņu skolotāju Ievu Sloku ļoti priecājamies par augstajiem sasniegumiem!

V.Krūzmētrai 1.vieta vijoļspēles Valsts konkursā

Viktorija VK2018.gada 8.februāra vakarā Augusta Dombrovska mūzikas skolā noslēdzās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas kopas "Stīgu instrumentu spēle" (vijole, alts, čells, kontrabass) Valsts konkursa fināls, kurā kopskaitā piedalījās 194 jaunie mūziķi no Latvijas mūzikas skolām un mūzikas vidusskolām, kuri izturējuši I kārtu savā mācību iestādē un II kārtu reģionā.
Konkursa fināls bija organizēts pa klašu grupām, un Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) vijoļspēles specialitātes audzēkne Viktorija Krūzmētra piedalījās 2.grupā (4. un 5. klašu audzēkņi). Ļoti saspringtā un sīvā mākslinieciskā konkurencē mūsu skolas jaunā vijolniece kopā ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas vijolniecēm ieguva pirmo vietu. Tas ir nebijis panākums CMMS vēsturē. 

Saksofonu ansamblis piedalās klasiskās mūzikas festivālā Brestā

BrestaPēc ļoti pārliecinošās dalības 2017.gada augustā starptautiskā jauno izpildītāju konkursā "Mūzika bez robežām" Druskininkos (Lietuvā), kur Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas saksofonu duets Luīze Baķe un Elīza Evalde, uzstājoties kopā ar skolotāju Ievu Sloku, ieguva GRAND PRIX, viņas saņēma uzaicinājumu piedalīties 30. Starptautiskajā klasiskās mūzikas festivālā Brestā (Baltkrievijā). Festivāls norisinājās no 2018.gada 9. līdz 12.janvārim, un tajā uzstājās profesionāli mūziķi, orķestri, ansambļi un solisti no dažādām pasaules malām, kā arī speciāli uzaicināti jaunie talanti no dažādām Eiropas valstīm. Festivāla koncerti notika ne tikai Brestā, bet arī tuvākajās pilsētās - lielās, skatītāju piepildītās koncertzālēs, un varam būt lepni, ka mūsu skolas jaunās mūziķes godam apliecināja savu augsto profesionālo meistarību. Kā apliecinājumu tam varam uzskatīt Brestas pilsētas pašvaldības kultūras nodaļas uzaicinājumu mūsu ansamblim piedalīties arī nākošgad Brestas pilsētas 1000-gades jubilejas koncertos.

Elīza Petrova startē jauno pianistu konkursā Polijā

IMG-20180104-WA0001Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas klavieru nodaļas 2.klases audzēkne Elīza Petrova 30.11.-01.12.2017. Polijā (Zambrovā) piedalījās 6. Starptautiskajā jauno pianistu konkursā, kas nosaukts XX gs. izcilākā poļu komponista, diriģenta un pianista Vitolda Ļutoslavska vārdā. Konkursā viņa atskaņoja V.Ļutoslavska skaņdarbus, kas īpaši sacerēti jaunajiem pianistiem un izceļas ar sarežģītu tehnikas un melodijas apvienojumu, kā arī ar mūsdienīgu skanējumu, kas klasiskajās tradīcijās audzinātajiem pianistiem var šķist nepierasti. Jaunā pianiste konkursā pārliecinoši atskaņoja sarežģītos skaņdarbus, kas apgūti skolotājas Daigas Brokānes vadībā.
Carnikavas Mūzikas un mākslas skolai sadraudzība ar Zambrovas 1.pakāpes mūzikas skolu ilgst jau trešo gadu, un, lai stiprinātu draudzību, skolas administrācija uzaicinājusi jaunos poļu mūziķus uz skolas rīkoto konkursu "Mākslu Duets". Paredzēts, ka konkurss notiks šā gada oktobra beigās.

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi rada mākslas darbus dabas parkam “Piejūra” veltītajā plenērā

pleners 19 sept2017.gada 9.septembrī Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) audzēkņi piedalījās plenērā, kas veltīts dabas parka "Piejūra" tematikai, radot mākslas darbus par tēmām "Mans biotops" un "Dabas parks „Piejūra" pēc 100 gadiem". Plenērs bija iecerēts, lai rosinātu skolēnus pievērst uzmanību sava novada dabas vērtībām, saprast, ko tās sniedz sabiedrībai un kāpēc tās nepieciešams aizsargāt.
Plenēra dienā jaunie mākslinieki kuplā skaitā pulcējās Carnikavas Novadpētniecības centrā. Vispirms vides speciālistes bērnus iepazīstināja ar dabas parka "Piejūra" vērtībām, un vēlāk visi kopā devās klātienē iepazīt dabas parka bagātības Carnikavā un smelties iedvesmu saviem darbiem. Skolēni ekskursijas laikā aktīvi līdzdarbojās – nevilcinājās jautāt, lai uzzinātu vairāk par interesējošām lietām un ar viedtālruņiem iemūžināja redzēto, lai attēlus līdz ar dabā gūto iedvesmu izmantotu, radot savus mākslas darbus.

Lieldienu dekorācijas Carnikavas novadam

lieldienasCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi kopā ar pedagogiem šogad (2017.) piedalījās Lieldienu svētku noformējuma veidošanā Carnikavas novadam, apgleznojot lielformāta vides dekorācijas - olas. Mākslas nodaļas audzēkņi katrs izstrādāja divus skiču piedāvājumus. Pēc tam tika rīkota labāko skiču atlase, kurā kā žūrijas pārstāvis piedalījās arī Carnikavas pašvaldības arhitekts M.Strazds. Tika izvēlētas 15 labākās, radošākās un interesantākās skices, un pirmssvētku nedēļā, spītējot vēsiem un lietainiem laikapstākļiem, olu apgleznošanā piedalījās ne tikai visi mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi, bet arī mūziķi un aktīvākie vecāki.

Mūzikas nodaļas audzēkņi sniedz priekšnesumus PII "Riekstiņš"

DSC 1033 Copy
Ar mērķi iepazīstināt bērnus ar dažādiem mūzikas instrumentiem, un ieinteresēt mūzikas mācības un mūzikas instrumenta spēles apgūšanā, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi 2017.gada 4. un 5.aprīlī sniedza nelielus koncertus Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" audzēkņiem. Abas dienas koncerti bija apmeklēti ļoti kuplā skaitā - novada visjaunākā paaudze ar lielu interesi un ļoti uzmanīgi klausījās dažādu mūzikas specialitāšu priekšnesumus un, atpazīstot pazīstamas melodijas - "Kur tu teci, gailīti", "Aijā, žūžū, lāča bērni", "Velc pelīte saldu miegu" - arī dziedāja līdzi. FOTOGALERIJA

Mūzikas nodaļas audzēkņiem sasniegumi konkursā Lietuvā

Druskininki 2017No 2017.gada 14. līdz 23.augustam Druskininkos (Lietuvā) notika jau 17. Starptautiskais konkurss "Mūzika bez robežām", kurā ar Carnikavas novada domes finansiālu atbalstu piedalījās Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 7.klavierklases audzēknis Margus Smotrovs (pedagogs Daiga Brokāne) pianistu-solistu kategorijā un interešu izglītības programmas saksofona specialitātes audzēknes Elīza Evalde un Luīze Baķe kopā ar skolotāju Ievu Sloku ansambļu kategorijā.
Margus Smotrovs ļoti veiksmīgi atskaņoja savu koncertprogrammu un kļuva par konkursa diplomantu savā vecuma grupā. Saksofonu ansamblis kopā ar koncertmeistari I.Sloku konkursā pārliecinoši atskaņoja sarežģīto J.B.Singelee "Duo concertante op.55" 1.daļu un muzikāli spilgto P.Iturrande "Pequena Czarda", iegūstot konkursa žūrijas visaugstāko novērtējumu - vienīgo savā grupā GRAND PRIX, kā arī naudas balvu un tiesības uzstāties konkursa Laureātu koncertā. Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēknes E.Evalde un L.Baķe kopā ar skolotāju I.Sloku pēc ļoti veiksmīgās uzstāšanās Druskininku konkursā ir uzaicinātas piedalīties starptautiskā mūzikas festivālā Brestā (Baltkrievijā) 2018.gada 8.-12.janvārī.
Apsveicam mūsu audzēkņus un viņu skolotājas ar lieliskajiem sasniegumiem un novēlam tādu pašu neatlaidību, veiksmi un panākumus turpmākajā 2017./18.mācību gadā!

Bruno Briedim 3.vieta "Amber Percussion" konkursā

Muz art AmberPerc2017.gada 14.martā Mārupes Mūzikas un mākslas skolā norisinājās II Sitaminstrumentu spēles solistu konkurss / festivāls "Amber Percussion". Konkursā piedalījās Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas, Latgales priekšpilsētas, Pārdaugavas, Mārupes, Babītes, Ulbrokas, Baldones, Jelgavas, Iecavas, Jēkabpils, Ventspils un citu Latvijas mūzikas skolu sitaminstrumentu specialitātes audzēkņi. Konkursu vērtēja starptautiska žūrijas komisija 4 cilvēku sastāvā. Katram dalībniekam konkursā bija jāatskaņo 3 skaņdarbu programma - skaņdarbs uz mazās bungas, solo bungu komplektam un play along - mīnuss (ar fonogrammu). Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja trīs 2. sitaminstrumentu spēles klases audzēkņi - Raitis Špīss, Bruno Briedis un Ralfs Embriks, parādot atzīstamu sniegumu. Visaugstāk no mūsu skolas audzēkņiem žūrija novērtēja Bruno Briedi, piešķirot 3.vietu A grupā. Paldies pedagogam Ernestam Mediņam par ražīgu darbu!

Klavierspēles valsts konkursa 2.kārtā atzinība J.E.Daugavietim

Šogad norisinās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas "Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle" audzēkņu valsts konkurss. No Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas valsts konkursa II kārtā 2017.gada 18.-21.februārī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā piedalījās 4 audzēkņi: A grupā - Lukass Točs (2.klase, pedagogs T.Āriņa), B grupā -  Sofija Vasiļevska (4.klase, pedagogs T.Āriņa) un Emīlija Petrova (5.klase, pedagogs D.Brokāne), C grupā - Jānis Edmunds Daugavietis (8.klase, pedagogs T.Āriņa). Kopumā audzēkņi parādīja labu sniegumu. Visveiksmīgāk no mūsu skolas valsts konkursa II kārtā nostartēja Jānis Edmunds Daugavietis, saņemot žūrijas Atzinības rakstu.

Akreditēta profesionālās ievirzes izglītības programma "Sitaminstrumentu spēle"

DSC 0522 CopyPagājušā gada nogalē - no 2016.gada 28.novembra līdz 2.decembrim Izglītības kvalitātes valsts dienesta norīkota akreditācijas ekspertu komisija - komisijas vadītāja Ināra Bārzdiņa (Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola), eksperts Tālis Gžibovskis (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) un eksperts Atis Vintuks (Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola) - vērtēja Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) darbības kvalitāti profesionālās ievirzes izglītības programmas "Sitaminstrumentu spēle" īstenošanā.

I Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss "Mākslu Duets"

2016.gada 4.novembrī Carnikavas Tautas namā "Ozolaine" norisinājās I Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss "Mākslu Duets", ko organizēja Carnikavas Mūzikas un mākslas skola (CMMS) sadarbībā ar Carnikavas novada domi. Konkursā kopumā piedalījās 57 dalībnieki. Daudziem dalībniekiem konkursa dienā rīts sākās ļoti agri, jo viņi uz Carnikavu mēroja tālu ceļu no Liepājas, Ventspils, Rojas, Smiltenes un Alūksnes. Konkursā piedalījās arī mūsu tuvākie kaimiņi no Ādažiem un Vidzemes jūrmalas skolām, savukārt divi dalībnieki bija no Lietuvas pilsētas Paņevežas mūzikas skolas. A grupā (10-12 g.v. skolēni) startēja 32 dalībnieki, B grupā (13-15 g.v.) - 25.