! PAPILDUZŅEMŠANA !

Informācija par papilduzņemšanu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā
2020.gada 31.augustā 13:00 - 15:00 Atpūtas ielā 1, Carnikavā

Mākslas nodaļā (prof.ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītibas programmā) - 1.stāvā
Mūzikas nodaļā (prof.ievirzes mūzikas izglītības programmās) - 2.stāvā

Pirms uzņemšanas iestājpārbaudījumiem lūdzam iesniegt iesniegumu CMMS administrācijā - Atpūtas ielā 1, 2.stāvā.

Tālrunis papildinformācijai: +371 29231417(direktors Igors Doriņš)