Sitaminstrumentu nodaļa

DSC 0530 m

Sitaminstrumentu spēli pasniedz Elīss Balceris.

Sitaminstrumentu nodaļā audzēkņiem iespējams apgūt dažādu sitaminstrumentu spēles pamatprasmes, attīstīt muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu.

Mācību ilgums sitaminstrumentu izglītības programmā ir seši gadi.

 

Mācību priekšmeti profesionālās ievirzes izglītības programmā "Sitaminstrumentu spēle":

Solfedžo — 2 māc. stundas nedēļā;

Specialitāte — 2 māc. stundas nedēļā;

Kolektīvā muzicēšana — 0,5 māc. stundas nedēļā, sākot no 2. klases;

Mūzikas literatūra — 1 māc. stunda nedēļā, sākot no 2. klases;

Vispārējās klavieres — 0,5 māc. stundas nedēļā, sākot no 2. klases.