Personas datu aizsardzība

Kopumā personas datu apstrādes pārzinis ir pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90000048472, juridiskā adrese - Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, mob. 29486570), kā arī tās iestādes un struktūrvienības. Pašvaldības iestāžu saraksts ir norādīts pašvaldības nolikumā. 

Pašvaldības interneta vietnē https://www.adazi.lv/pasvaldiba/dokumenti/privatuma-politika/ Ādažu novada dome sniedz informāciju par to, kā Ādažu novada pašvaldība (t.sk. Carnikavas Mūzikas un mākslas skola kā pašvaldības izglītības iestāde) apstrādā (vāc, izmanto, glabā, dzēš) jūsu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka dati tiek apstrādāti jums pēc iespējas pārredzamākā veidā. Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt arī klātienē Carnikavas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā 5, Carnikavā, tā darba laikos.