Zīmēšana

Zīmēšana – pamats un balsts ikvienam mācību plānā iekļautam priekšmetam.

Sakotnēji tās ir līnijas, ritmi, laukumi, punktojumi ar zīmuļiem, flomasteriem, marķieriem. Vēlāk pievienojas toņi, laukuma aizklāšana, līnijas zīmēšana ar dažādiem paņēmieniem un ar dažādiem materiāliem – ogli, sangīnu, sēpiju, tušu. Gaismas un ēnas attēlošana.

Zīmējot klusās dabas, portretu, figūru vai ainavu, tiek apgūtas tonālās attiecības, perspektīva, proporcijas, konstrukcija, arī formas izpratne, materialitāte un telpiskums.

ZIIM 03