Pedagogi

Mākslas nodaļas pedagogi-

Vidaga Grīnberga - absolvējusi Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmijā grafikas nodaļas bakalauru un maģistrantūru. Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā kopš 2013 gada. Papildus interesē animācija, ilustrācija un video māksla, piedalījusies izstādēs Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Dānijā, Krievijā.
Pasniedz zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, darbu materiālā- Grafika, darbu materiālā- datorgrafika, darbu materiālā- Animācija.

Jana Plankāja – absolēvjusi Rīgas Lietišķās māksla vidusskolu, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti. Ar lielu pieredzi pedagoģijā. Piedalās plenēros, aktīvi apmeklē dažādus kursus, papildinot zināšanas. Patīk strādāt ar dažādiem materiāliem, meklējot jaunus risinājumus, mācoties pati un nododot tālāk zināšanas audzēkņiem.
Pasniedz darbu materiālā, kompozīciju, zīmēšanu, gleznošanu, mākslas valodas pamatus.

Aldis Reicis - absolvējis Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmijas monumentālās glezniecības nodaļu. Ir liela pedagoģiskā pieredze - strādājis Saldus mākslas skolā, Druvas vidusskolā, Salaspils Mūzika un mākslas skolā, Ogres valsts tehnikumā. Interesē vitrāža un monumentālie sienas gleznojumi.
Pasniedz gleznošanu, darbu materiālā.

Elīna Palma - absolēvjusi Rīgas Lietišķās māksla koledžu, Latvijas Mākslas akadēmiju, ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslā, mākslas zinātnes un kultūras teorijā restaurācijā,  Latvijas Mākslas akadēmiju, ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra mākslās akadēmisko grādu mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā restaurācijā. Strādājusi Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolā, Ķekavas Mākslas skolā, Ķekavas Mākslas skolā vadījusi "Vizuālās mākslas studiju pieaugušajiem". Pasniedz zīmēšanu, kompozīciju, gleznošanu, mākslas valodas pamatus, darbu materiālā- Dizains.

Anda Lase - absolēvjusi Latvijas Universitāti, ieguvusi vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājas kvalifikāciju. Strādājusi animācijā "Filmu studijā Rija", ilustrējusi grāmatas. No 1998. gada darbojas keramikas studijā "Vāpe", ik gadu piedalās grupu izstādēs Latvijā un Sanktpēterburgā. Personālizstādes Rīgā, keramikas darbi privātkolekcijās Krievijā, Zviedrijā, Austrālijā u.c. Keramiku un veidošanu pasniedz jau no 2010. gada. Iedvesmu rod dabā, ko redz kā neatkārtojami perfektu mākslas darbu. Keramikā raksturīga dabas un cilvēka vienotības tēmas risinājums. Pasniedz veidošanu, darbu materiālā- Māls, darbu materiālā -Keramika.