Veidošana

Veidošana jeb formas radīšana ir mācību priekšmets, kur audzēkņi mācās izprast formas plastiku, apjomu un jaunradi vienlaicīgi. Te apvienojas tauste, redze pētot, veidojot un analizējot. Darbojoties ar dažādiem materiāliem – mālu, plastilīnu, akmens masu, porcelānu, ģipsi un netradicionāliem materiāliem, audzēkņi attīsta telpisko uztveri, trenē acumēru, radošo domāšanu, precizitāti un pacietību.

Veidojot jaunrades darbus, kopējot dabas elementus vai tēlnieku darbus, veidojot ciļņus vai apaļskulptūras, kā arī sīkplastiku, audzēkņi mācās salīdzināt proporcijas, trenēt acumēru, attīsta telpisko uztveri un mācās specifiskus paņēmienus.
veid