Pūšaminstrumentu nodaļa

Skolotaji43 mPūšaminstrumentu nodaļā audzēkņiem tiek piedāvāts apgūt:

    • saksofona spēli (ped. Ieva Sloka);
    • klarnetes spēli (ped. Ieva Sloka);
    • trompetes spēli (ped. Anastasija Isakova);
    • flautas spēli (ped. Aiva Zauberga (attēlā) un Vineta Daugavvanaga-Vanaga);

 

Mācību ilgums visās pūšaminstrumentu izglītības programmās ir seši gadi.

 

Mācību priekšmeti:

Solfedžo - 2 māc. stundas nedēļā;

Specialitāte - 2 māc. stundas nedēļā;

Kolektīvā muzicēšana — 0,5 māc. stundas nedēļā, sākot no 2. klases;

Mūzikas literatūra - 1 māc. stunda nedēļā, sākot no 2. klases;

Vispārējās klavieres - 0,5 māc. stundas nedēļā, sākot no 2. klases.