Mākslas nodaļa

CMMS Mākslas nodaļas vēsture aizsākās 2006. gadā, sekojot Carnikavas sabiedrības interesei, Vidzemes Jūrmalas Mūzikas un mākslas skola Carnikavā atvēra mākslas klasi. Audzēkņi un 2 skolotājas darbu uzsāka Tautas nama “Ozolaine” telpās.  Mākslas nodaļu vadīja Gunta Brakovska.


Vidzmes Jūrmalas mākslas skola Zvejniekciemā dibināta 1968. gada 1. septembrī, bet mākslas nodaļa 1995. gadā. Skolai ir filiāles- Zvejniekciemā, Saulkarstos un kopš 2006. gada arī Carnikavā.

Audzēkņu skaitam palielinoties, telpas Carnikavas Tautas namā kļuva mācību darbam nepiemērotas.
2011. gadā kultūrizglītības darbam Carnikavas pašvaldība iegādājās ēku Jūras ielā 4, kur otrajā no trijiem stāviem darbojās mākslas nodaļa. 
No 2013. gada 1. septembra mākslas nodaļu vadīja Vidaga Grīnberga.

2014. gadā Carnikavas filiāle atdalījās un skola kļuva par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu. Audzēkņu skaits strauji palielinoties un 2015. gadā mākslas nodaļā vizuāli plastisko mākslu apguva 55 audzēkņi, bet 2016. mācību gadā jau 70. Darbu uzsāk arī sagatavošanas grupa.

Visas programmas 20V ir licencētas un akreditētas. Mācību ilgums mākslas nodaļā ir 7 gadi, ieteicamais mācību sākšanas vecums ir 7-9 gadi.

Vizuāli plastiskajā mākslas nodaļā audzēkņi apgūst – zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, darbus dažādos materiālos, mākslas valodas pamatus. Mācību gada noslēgumā audzēkņiem ir zaļā prakse. Ar audzēkņiem strādā 5 pedagogi- Vidaga Grīnberga, Jana Plankāja, Elīna Palma, Anda Lase un Aldis Reicis.

Mākslas nodaļa aktīvi  piedalās dažādos starptautiskos konkursos gan Latvijā, gan ārpus tās. Piedalās izstādēs Carnikavas novada domē, Kalngales sociālās aprūpes centrā “Pīlādzis”, Brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis” , Carnikavas bibliotēkā un Tautas namā “Ozolaine”. Audzēkņi ar pedagogiem apmeklē izstādes, dodas izbraucienos pa Latviju un apmeklē radošās darbnīcas.

Pēc skolas beigšanas audzēkņi var mācības turpināt kādā no profesionālajām mākslas izglītības iestādēm Rīgā un citur. Mūsu audzēkņi turpina mācības- Centra Daiļamatniecības pamatskolā, Rīgas Amatniecības vidusskolā, Rīgas Valsts tehnikumā, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā, Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolā.