Mākslas valodas pamati

Mākslai ir sava valoda, žanri, stili, veidi. Apgūstot vizuālās mākslas valodu, audzēkņi mācās atpazīt, saprast, spriest un novērtēt mākslas darbus, kas radīti dažādos apstākļos, ietekmēs, periodos.

Tā ir mācīšanās atpazīt arī to kas nav pateikts tieši – saskatīt sīkumus, detaļas, salīdzināt.

Tā ir arī mācīšanās runāt par mākslu, būt gudram mākslas baudītājam. Atpazīt patiesas vērtības un prast tās novērtēt.

Sākot ar seno mākslu pirmajos kursos līdz modernajai mākslai vecākajos kursos, audzēkņi augot paši iziet cauri svarīgākajiem mākslas periodiem, atpazīstamākajiem māksliniekiem.

Mācību kursa ietvaros, cik iespējams, tiek apmeklētas aktuālās izstādes, lai klātienē vērtētu un diskutētu par to, kas ne vienmēr uzrunā caur reprodukciju.