Kompozīcija

Kompozīcija ir mākslas darba uzbūve. Tā ir jebkura mākslas darba pamatā. Mācoties komponēt, notiek spēle ar laukumiem, krāsām, ritmiem, formām, plaknēm. Variantu šeit ir neizmeļami daudz.

Tiek studēti un analizēti dažādi paraugi no mākslinieku tēlotājkompozīcija darbiem, arī lietišķām kompozīcijām, tādām kā burtveidols, lietišķā grafika, plakātu dizains.

Audzēkņi mācās izprast šos kompozīcijas pamatprincipus – kontrastu, simetriju, asimetriju, akcentu, līdzsvaru, ritmu. Kā arī kompozīcijas veidus, piemēram, diognālo, cetrālo, horizonātlo, vertikālo kompozīciju.

Neskatoties uz to, ka tas ir nopietns darbs, ar to bez vārdiem var stāstīt par notikumiem, emocijām, lietām un fantastiskām būtnēm no iztēles pasaules. Šeit var radīt savus stāstus, arī bez noteikumiem.

komp02