Mūzikas nodaļa

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļā tiek īstenotas astoņas profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

 • klavierspēle (tiek uzņemti no 7-9 gadus veci bērni),
 • vijoles spēle (tiek uzņemti no 7-9 gadus veci bērni),
 • ģitāras spēle (tiek uzņemti no 7-10 gadus veci bērni),
 • pūšaminstrumentu spēle (tiek uzņemti no 7-10 gadus veci bērni):
  • flauta,
  • saksofons,
  • klarnete,
  • trompete,
 • sitaminstrumentu spēle (tiek uzņemti no 7-10 gadus veci bērni).

Interešu izglītība:

 • sagatavošanas klase mūzikas skolai (tiek uzņemti no 6-7 gadus veci bērni).