Taustiņinstrumentu nodaļa

Skolotaji49 m 

Klavierspēles nodaļā mācās vislielākais audzēkņu skaits visā skolā.

Mācību ilgums klavierspēles profesionālās ievirzes izglītības programmā ir astoņi gadi.

 

  

Klavierspēli individuālajās stundās un kolektīvās muzicēšanas mācību nodarbībās audzēkņi apgūst pie pedagogiem:

  • Daigas Brokānes (attēlā)
  • Tamāras Āriņas
  • Ellas Brokānes
  • Agras Lāces
  • Riharda Plešanova
  • Daces Rīsmanes - Gaiķēnas