Sasniegumi!

Una Lomele Dace Rsmane-GainaCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Klavierspēle" 3.klases audzēkne Una Ločmele The international festival movement "Astana Stars" II International vocal and instrumental competition "ADAGIO" ieguva 1.vietu un I Starptautiskajā Lietuvas – Latvijas klavierspēles festivālā-konkursā “Musical Bridges” Lietuvā 3.vietu.
Dalība konkursos notika attālināti, nosūtot komisijai skaņdarbu ierakstus.
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu šajā sarežģītajā mācību laikā un brīnišķīgajiem sasniegumiem Unai Ločmelei un pedagoģei Dacei Rīsmanei-Gaiķēnai!
 
Attēlā no kreisās puses redzama skolotāja Dace, audzēkne Una.