Sasniegumi konkursos!

Lote Jkabsone
BJIN5934Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi veiksmīgi startējuši Starptautiskajā konkursā The international festival movement "Astana Stars", Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Klavierspēle" 7.klases audzēkne Lote Jēkabsone II International vocal and instrumental competition "ADAGIO" ieguva 3.vietu. Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Klavierspēle" 6.klases audzēkne Marija Golubova II International vocal and instrumental competition "ADAGIO" ieguva 2.vietu un 1st International instrumental competition "El Gran Astor" 2.vietu.
Dalība konkursos notika attālināti, nosūtot komisijai skaņdarbu ierakstus.
 
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu šajā sarežģītajā mācību laikā un brīnišķīgajiem sasniegumiem audzēknei Lotei Jēkabsonei, pedagoģei Ellai Brokānei un audzēknei Marijai Golubovai, pedagoģei Daigai Brokānei. 
L.Jkabsone dipM.Golubova adagioM.Golubova gran
Attēlā no kreisās puses redzama Lote Jēkabsone no labās puses Marija Golubova.