Sirsnīgi sveicam!

M.A.EglteCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Flautas spēle" 5.klases audzēkne Madara Anna Eglīte 1. Starptautiskajā Marka Rotko mūsdienu mūzikas izpildītāju konkursā ieguva II pakāpes diplomu. 
Konkursā piedalījās vairāk nekā 360 konkursantu no Vācijas, Kanādas, Izraēlas, Somijas, Portugāles, Polijas, Indijas un vairākām citām valstīm četrās kategorijās: stīgu instrumenti, pūšamie un sitamie instrumenti, klavierspēle un akordeona spēle. Konkursantu sniegumu vērtēja desmit žūrijas locekļi no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas un Kanādas.
M.A.Eglte DIPLOMSDalība konkursā notika attālināti, nosūtot komisijai izvēlētā Pētera Vaska skaņdarba “Deja” interpretācijas ierakstu. 
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu Madarai Annai Eglītei, pedagoģei - Aivai Zaubergai un koncertmeistarei - Martai Balodei.