Skolas audzēkņi apglezno pilsētvides objektu

tornis7Carnikavas novads šoruden ir ieguvis krāsainu pilsētvides objektu, ko radījuši Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) audzēkņi - apgleznotu ūdenstorņa pakāji Dārznieku ielā, Carnikavā. 2019.gada 27.septembra vakarā - ūdenstorņa atklāšanas pasākumā - pie tā pulcējās projektā iesaistītie un citi interesenti, tika apbalvoti dalībnieki un improvizētā "mobilajā kafejnīcā" nosvinēts padarītais.
Pavasarī Biedrības "Nākotnes iela" projekta "Cits ūdenstornis Carnikavas pilsētvidē" ietvaros, ko līdzfinansē Carnikavas novada dome projektu konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" ietvaros, norisinājās ūdenstorņa apgleznojuma skiču konkurss, bet septembrī CMMS pedagogu vadībā bērni gleznoja konkursa darbu motīvus uz ūdenstorņa apakšējās daļas.
Apgleznojuma ideju konkursam tika iesniegti 23 autordarbi, kurus vērtēja žūrija 5 novadnieku sastāvā - divi Carnikavas novada domes pārstāvji, un pa vienam CMMS, Biedrības "Nākotnes iela" un novada iedzīvotāju pārstāvim. Katrs iesniegtais darbs bija īpašs gan ar ideju, gan tās atveidojumu. Papildus tika vērtēts arī mākslinieciskais izpildījums saistībā ar dalībnieka vecumu (jaunākajam dalībniekam - 7 gadi, vecākajam - 14 gadi). Ūdenstorņa apgleznošanā ar CMMS pedagogu palīdzību mākslinieciski integrēti Šarlotes Reices, Agates Cipules, Elzas Vītolas, Emīlijas Bērziņas un Martas Marijas Birzkopes iesniegto darbu elementi. Emīlijas Bērziņas, Adeles Annas Nazares un Adriana Eida darbus žūrija izcēla kā pārdomātus, ar mākslinieciski augstvērtīgi atspoguļotām aktuālām mūsdienu dzīves tēmām, taču tos būtu sarežģīti praktiski uzgleznot uz ūdenstorņa.
Organizatori pateicas ikvienam dalībniekam - bez iepriekš minētajiem arī Ancei Apinei, Ginteram Pogam, Elitai Kudiņai, Veronikai Šiļinai, Renāram Kazlovskim, Samantai Ussenko, Dāvim Aizpurietim, Kristianai Pizānei, Lūcijai Sliedei, Annijai Briedei, Alikai Taranei, Vanesai Gudermanei, Elfai Sudrabai un Kristīnei Gončarovai - par ieguldīto darbu un dalīšanos ar savu redzējumu ūdenstorņa apgleznojumam. Aicinām ikvienu atnākt uz Dārznieku ielu 5, Carnikavā, un aplūkot jaunradīto mākslas darbu! FOTOGALERIJA