Panākumi konkursā "Sudraba flauta"

pikure2019Izskanējis III Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta". Tas notika Ogres Mūzikas skolā 23.-25.10.2019. Šis konkurss ir nākamo flautas spēles talantu "kalve", kas parāda flautas spēles līmeni Latvijā. Skolotājiem tā ir iespēja objektīvi izvērtēt audzēkņu sniegumu un meistarklasēs apgūt daudzveidīgas mācību metodes darbā ar mūzikas skolu izglītības programmas "Flautas spēle" audzēkņiem. 
Šogad konkursā piedalījās 70 flautisti no visas Latvijas. Konkursantus vērtēja starptautiska žūrija - Karlo Jans (Luksemburga), Vytenis Gurstis (Lietuva) un Anete Toča (Latvija). Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu konkursā - junioru grupā - pārstāvēja 3. flautas klases audzēkne Ieva Madara Pikure (skolotāja Vineta Daugavvanaga-Vanaga, koncertmeistare Ieva Sloka). Sveicam Ievu Madaru un viņas skolotāju ar godam nopelnīto 2.vietu un novēlam arī turpmākus sasniegumus jauno talantu konkursos!