Maijā panākumi starptautiskos jauno mūziķu konkursos

Daina ar Viktoriju2019.gada maija mēnesis nesis veiksmi divām mūsu skolas audzēknēm, kuras pārstāvēja Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu starptautiskos jauno mūziķu konkursos.
2019.gada 10.-12.maijā Itālijā (Bracigliano) norisinājās Starptautiskais mūzikas konkurss "GIOVANI PROMESSE", kur mūsu skolu pārstāvēja vijoļspēles specialitātes skolotājas Dainas Birznieces 6.klases audzēkne Viktorija Krūzmētra (attēlā ar skolotāju D.Birznieci). Konkursā piedalījās dažādu mūzikas instrumentu specialitāšu pārstāvji, tostarp arī jaunie vijolnieki no Vācijas, Ķīnas, Francijas, Slovākijas, Itālijas un citām valstīm, kuri tika iedalīti 8 vecuma grupās (sākot no 8 gadu vecuma). V.Krūzmētra ar pārliecinošu sniegumu konkursā nopelnīja 94 punktus no 100 iespējamiem, un sava vecuma solistu grupā ieguva 2.vietu.
Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā-festivālā "HARMONIA", kas norisinājās Turcijā, Sides pilsētā, 02.-09.05.2019., pieredzes bagātās klavieru skolotājas Agras Lāces 7.klases audzēkne Keita Dzene, veiksmīgi izturot divas konkursa kārtas, ieguva 4.vietas Laureāta diplomu.
Konkursā Turcijā piedalījās 10 valstu pārstāvji, un to vidū arī jaunie Latvijas un Lietuvas pianisti. K.Dzene savas skolotājas vadībā bija konkursam sagatavojusi sarežģītu programmu, atskaņojot dažādu muzikālo laikmetu un stilu skaņdarbus - 1.kārtā J.S.Baha polifonisku skaņdarbu un klasiķa L. van Bēthovena klavieru sonāti, bet konkursa 2.kārtā bija jāapliecina sava tehniskā varēšana, atskaņojot virtuozu etīdi un klavieru miniatūru. "Lai piedalītos šādos konkursos, kas norisinās vairākās kārtās, ir nepieciešama liela centība un izturība. Nav viegli apvienot mācības vispārizglītojošā skolā un mūzikas skolā. Bet centības un izturības Keitai netrūkst!" - tā skolotāja Agra Lāce raksturo savu talantīgo audzēkni.
Abas audzēknes - K.Dzene un V.Krūzmētra - regulāri apliecina savu meistarību dažādos konkursos. Mēs lepojamies ar viņu panākumiem, kā arī ar skolotāju A.Lāces un D.Birznieces audzēkņu sagatavošanā ieguldīto darbu, un vēlam veiksmi arī turpmāk!