Daces Rīsmanes-Gaiķēnas audzēkņu koncerts!

Koncertaplakats
Aicinām uz Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Daces Rīsmanes-Gaiķēnas audzēkņu koncertu ukraiņu tautas atbalstam š.g. 20. maijā, plkst. 17.30, Carnikavas tautas namā "Ozolaine", Jūras ielā 1a, Carnikavā.
Koncertā tiks atskaņotas ukraiņu un latviešu tautas melodijas klavierēm.
 
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu skolotājai Dacei Rīsmanei-Gaiķēnai un viņas audzēkņiem, kā arī Inesei Austrumai par koncerta plakāta un ielūgumu izveidi!