Aizvadīts II Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss "Mākslu Duets"

Makslu duets 2018-9301 resizeCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) 2018.gada lielākais mūzikas un mākslas pasākums - konkurss "Mākslu Duets" - visas dienas garumā norisinājās 19.10.2018. Carnikavas Tautas namā "Ozolaine" un noslēdzās ar laureātu un diplomandu apbalvošanu.
Konkursa žūrijai šogad bija sarežģīts uzdevums, jo no 45 dalībniekiem jaunākajā grupā un 40 dalībniekiem vecākajā grupā katru dalībnieku vajadzēja izvērtēt individuāli, lai noskaidrotu kopskaitā 20 labākos. Turklāt Latvijas mūzikas un mākslas izglītības iestāžu skaits, kas šogad piedalījās konkursā, bija teju 30, kas norāda uz Carnikavā izveidotā konkursa nozīmīgumu republikas līmenī un tā nozīmi jauno izpildītāju un mākslinieku profesionālajā izaugsmē.
Konkursa dalībnieki tika sadalīti pa pāriem, lai tandēmā viens būtu mūziķis, bet otrs - mākslinieks. Konkursa norises dienā jaunajiem māksliniekiem īsā laika posmā (divu stundu laikā) bija jāuzglezno un jānodod žūrijas vērtējumam savs skatījums par dueta partnera-mūziķa atskaņoto skaņdarbu, tā būtību un noskaņu atveidojot krāsās. Savukārt, vērtējot mūziķus, kopvērtējumu veidoja tehniskais un mākslinieciskais izpildījums, kā arī radošums, talants, vienreizīgums, azartiskums u.c. īpašības.
Katrā vecuma grupā bija paredzēta pirmo trīs vietu ieguvēju apbalvošana, tomēr konkursa žūrija bija tiesīga piešķirt arī "Grand Prix" balvu pēc saviem ieskatiem un diplomus par veiksmīgu sniegumu.
Unikālajā konkursā sīvā konkurencē panākumus guva arī mūsu novada jaunie talanti. Jaunākajā grupā 2.vietu ieguva CMMS mākslas nodaļas audzēkne Marta Marija Birzkope (attēlā) un "Grand Prix" balvu saņēma carnikaviete Zita Toma, kura akordeona spēli apgūst Ādažu Mūzikas un mākslas skolā. Vecākajā grupā nozīmīgo "Grand Prix" ieguva CMMS mākslas nodaļas audzēkne Katrīne Kehre. Ar Carnikavas novada domes atbalstu konkursa laureāti saņēma diplomus un naudas balvas.
Paldies par apjomīgā konkursa rezultātu godprātīgu un profesionālu izvērtēšanu jāsaka konkursa žūrijai - māksliniekiem Aleksejam Naumovam, Indrai Sproģei, Jānim Dukātam un mūziķiem Jurim Kalnciemam, Kasparam Zemītim, Andrim Arnicānam.
Konkursa organizēšanā un norises nodrošināšanā bija iesaistīts viss CMMS kolektīvs. CMMS direktors I.Doriņš īpaši pateicas savai vietniecei Aijai Didrihsonei, CMMS lietvedei Ilzei Briedei, mūzikas nodaļas vadītājai Ievai Slokai un taustiņinstrumentu nodaļas vadītājai Daigai Brokānei.