Panākumi konkursos!

M.A.EgliteCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Flautas spēle" 6.klases audzēkne Madara Anna Eglīte V Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā "Naujene WIND 2022" ieguva diplomu, II Starptautiskajā vokāli-instrumentālajā konkursā "International Music Astana" ieguva 1.vietu.
Meitenutrio
 
Skolas profesionālās ievirzes izglītības programmas "Flautas spēle" 6.klases audzēknes Madara Anna Eglīte, Madara Reinsone un Sofija Jemeļjanova IX Starptautiskajā konkursā "Mūzika pavasarī" pūšaminstrumentu ansambļa spēles kategorijā ieguva 1.vietu.
 
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu un brīnišķīgajiem sasniegumiem Madarai Annai Eglītei, Madarai Reinsonei,  Sofijai Jemeļjanovai, pedagoģei - Aivai Zaubergai un koncertmeistarei - Solveigai Selgai.