Aivas Zaubergas audzēkņu koncerts!

A.Zaubergas koncerts
Aicinām uz Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Aivas Zaubergas flautas klases audzēkņu koncertu š.g. 3. jūnijā, plkst. 18.00, Carnikavas tautas namā "Ozolaine", Jūras ielā 1a, Carnikavā.
 
Sakām lielu paldies par ieguldīto darbu skolotājai Aivai Zaubergai un viņas audzēkņiem, skolotājai Solvegai Selgai, kā arī skolotājai Vidagai Grīnbergai par koncerta plakāta izveidi!