Akreditēta profesionālās ievirzes izglītības programma "Sitaminstrumentu spēle"

DSC 0522 CopyPagājušā gada nogalē - no 2016.gada 28.novembra līdz 2.decembrim Izglītības kvalitātes valsts dienesta norīkota akreditācijas ekspertu komisija - komisijas vadītāja Ināra Bārzdiņa (Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola), eksperts Tālis Gžibovskis (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) un eksperts Atis Vintuks (Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola) - vērtēja Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas (CMMS) darbības kvalitāti profesionālās ievirzes izglītības programmas "Sitaminstrumentu spēle" īstenošanā.
 
Akreditācijas ekspertu komisija CMMS darbības kvalitāti vērtēja pēc 16 kritērijiem ar vērtējuma līmeni "nepietiekami" (nevienā kritērijā), "pietiekami" (2 kritērijos), "labi" (11 kritērijos) un "ļoti labi" (3 kritērijos). Komisijas 2016.gada 12.decembra ziņojumā norādīts, ka ir nepieciešams mācību telpu paplašinājums, lai nodrošinātu mācību procesa pilnvērtīgu norisi saskaņā ar Mācību plānu un lai nodrošinātu kolektīvo muzicēšanu. Jaunas skolas atvēršanas perspektīva dotu iespēju mācību satura īstenošanas daudzveidībai. Pieaugošais audzēkņu skaits norāda, ka nepieciešams iegādāties papildus mūzikas instrumentus.
 
Saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 29.12.2016. lēmumu (Nr. 409-P) Carnikavas Mūzikas un mākslas skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības programmas "Sitaminstrumentu spēle" īstenošanā uz maksimālo termiņu - 6 gadiem (līdz 2023.gada 1.janvārim).