I Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss "Mākslu Duets"

2016.gada 4.novembrī Carnikavas Tautas namā "Ozolaine" norisinājās I Jauno mūziķu un mākslinieku konkurss "Mākslu Duets", ko organizēja Carnikavas Mūzikas un mākslas skola (CMMS) sadarbībā ar Carnikavas novada domi. Konkursā kopumā piedalījās 57 dalībnieki. Daudziem dalībniekiem konkursa dienā rīts sākās ļoti agri, jo viņi uz Carnikavu mēroja tālu ceļu no Liepājas, Ventspils, Rojas, Smiltenes un Alūksnes. Konkursā piedalījās arī mūsu tuvākie kaimiņi no Ādažiem un Vidzemes jūrmalas skolām, savukārt divi dalībnieki bija no Lietuvas pilsētas Paņevežas mūzikas skolas. A grupā (10-12 g.v. skolēni) startēja 32 dalībnieki, B grupā (13-15 g.v.) - 25. Vispirms abās vecuma grupās norisinājās konkursa atlases kārtas, no kurām žūrija finālam izvirzīja sešus labākos māksliniekus un sešus labākos mūziķus katrā no dalībnieku vecuma grupām.
 
"Pirmo reizi Latvijā norisinājās konkurss, kurā jaunie mākslinieki un izpildītāji praksē izmēģināja mākslas un mūzikas sintēzi un rezultātu izrādīja gan konkursa žūrijai, gan skatītājiem un klausītājiem. Tēlotājmākslas pārstāvjiem, iedvesmojoties no mūziķu izpildījuma, bija jāparāda sava meistarība, konkrētā un diezgan īsā laika posmā radot mākslas darbu. Savukārt jaunie mūziķi konkursā iepazina mākslas radīšanas procesu ciešā sadarbībā ar saviem vienaudžiem, kas darbojas citā mākslas jomā", konkursa ieceri atklāj CMMS direktors I.Doriņš.
 
CMMS konkursā pārstāvēja pieci mūzikas un divi mākslas novirziena audzēkņi. Labākais rezultāts mūsu skolas audzēkņu vidū un 1.vieta A grupā - Viktorijai Krūzmētrai (vijoles spēle, pedagogs Daina Birzniece) un mākslas programmas audzēknei Madarai Mundurei (ped. Vidaga Grīnberga). Kopumā žūrija A grupā piešķīra vienu pirmo vietu, kā arī divas otrās un trīs trešās vietas, savukārt B grupā katru godalgoto vietu ieņēma divi dueti. Vērtējot dalībnieku sniegumu, žūrija nolēma piešķirt arī četras speciālbalvas. Konkursa kopējais balvu fonds bija 1000 eiro.