Skaistais izlaidums!

CMMS izlaidums 2021-5349Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas septītais izlaidums šogad tika organizēts brīvā dabā – skaistajā Carnikavas novadpētniecības centrā. Par spīti grūtajam mācību gadam, kurā arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēm mācību process bija jāīsteno attālināti pandēmijas Covid-19 stingro ierobežojumu dēļ, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu šogad absolvēja līdz šim viskuplākais absolventu skaits - septiņi mūzikas nodaļas un trīspadsmit mākslas nodaļas audzēkņi, svinīgi saņemot apliecību par iegūto profesionālās ievirzes izglītību.
 
Klavierspēles klasi absolvēja četri jaunie pianisti – Lote Jēkabsone, Arvis Kraucis (ped. Daiga Brokāne), Laura Liepiņa un Kristiāna Radziņa (ped. Ella Brokāne), saksofona spēles klasi viena audzēkne – Elīna Pļaviņa (ped. Ieva Sloka), bet sitaminstrumentu spēles klasi divi audzēkņi – Bruno Briedis un Ralfs Embriks (ped. Ernests Mediņš). Paldies par ieguldīto darbu sakām jau pieminētajiem specialitāšu pedagogiem, kā arī mācību priekšmetu “Solfedžo” un “Mūzikas literatūra” skolotājām Maijai Klušai, Ingrīdai Skutkevičai-Poļakai un Eleonorai Širškovai!

Vizuāli plastiskās mākslas klasi absolvēja Dāvis Aizpurietis, Emīlija Krista Bērziņa, Alise Grāve, Vanesa Gudermane, Alise Jaziņina, Renārs Kazlovskis, Elizabete Betija Kivliniece, Elita Kudiņa, Adele Anna Nazare, Kristiāna Pizāne, Lūcija Sliede, Elfa Sudraba, Reinis Valters.
Par spīti pandēmijai un attālinātajam mācību procesam teju visa mācību gada garumā, mākslas nodaļas absolventi diplomdarbus realizēja dažādās tehnikās, kas vainagojās ar daudziem iedvesmojošiem un spilgtiem darbiem glezniecībā, zīmējumos, keramikā, mozaīkā, stiklā un gleznojumos uz zīda.

Par izcilām un teicamām sekmēm, absolvējot skolu, Atzinības rakstus saņēma četri mākslas nodaļas absolventi: Renārs Kazlovskis, Elfa Sudraba, Reinis Valters un Elizabete Betija Kivliniece. Apsveicam!

Paldies par ieguldīto skolotāju darbu sakām visiem mākslas nodaļas pedagogiem – Elīnai Palmai, Vidagai Grīnbergai, Andai Lasei, Vidagai Grīnbergai, Vitoldam Kucinam un Aldim Reicim!

Izlaidumā absolventi un pedagogi saņēma daudz laba vēlējumus no Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktora Igora Doriņa, direktora vietnieces Agnetas Volkovas un Carnikavas novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājas Aijas Kalvānes. Absolventi un pedagogi saņēma arī ziedus, skolas un pašvaldības sarūpētās dāvanas – grāmatas, mūzikas ierakstu CD un īpašu skolas tradicionālo izlaiduma bukletu, kurā ietverti šī gada absolventu un viņu pedagogu foto un novēlējumi.

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola pateicas Carnikavas novada pašvaldībai - Carnikavas novadpētniecības centram, Tautas namam “Ozolaine” un pašvaldības komunālservisam par lielisko sadarbību un palīdzību, risinot praktiskus jautājumus izlaiduma organizēšanā. Par izlaiduma ceremonijas vietas skaisto noformējumu skola īpaši pateicas lietvedei Maijai Rumpei–Kazlovskai!
 
Paldies absolventiem par ieguldīto darbu un kopā pavadīto laiku, paldies skolotājiem un vecākiem par atbalstu! CMMS kolektīvs vēl skolas absolventiem arī turpmāk saglabāt saikni ar mūziku un mākslu, neaizmirst skolu un savus skolotājus, un droši runāt apgūtajā mūzikas un mākslas valodā visā plašajā pasaulē! Izlaiduma bildes var apskatīt ŠEIT.
CMMS izlaidums 2021-5352