Izlaidums!

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 2020./2021. mācību gada izlaidums š.g.10.

jūnijā Carnikavas Novadpētniecības centrā, Jomas ielā 7, Carnikavā.


Mūzikas nodaļas absolventiem: š.g. 10.jūnijā plkst. 17:00;cerii

Mākslas nodaļas absolventiem: š.g. 10.jūnijā plkst. 17:45.

 

Šogad izlaidums tiks organizēts Carnikavas Novadpētniecības centrā (āra teritorijā)- klātienē, lietojot sejas aizsargmaskas un ievērojot distancēšanos.

Lai ievērotu aktuālos Izglītības un zinātnes ministrijas, sadarbībā ar Veselības ministriju izstrādātos noteiktos epidemioloģisko drošības noteikumus attiecībā uz izlaidumu organizēšanu klātienē, izlaiduma vieta tiks sadalīta divās teritorijās- izlaiduma ceremonijas vietas teritorijā un apmeklētāju/sveicēju teritorijā.


Visiem klātesošajiem (arī pret Covid-19 vakcinētajām personām) jālieto sejas aizsargmaskas un jāievēro 2 m distance starp mājsaimniecībām.

Lai izvairītos no liela apmeklētāju skaita un neatļautas pulcēšanās, lūdzam no katra absolventa mājsaimniecības ierasties ne vairāk kā 3 personām/sveicējiem (1 absolvents + ne vairāk kā 3 sveicēji no vienas - absolventa - mājsaimniecības).

Absolventiem būs sagatavotas sēdvietas izlaiduma ceremonijas teritorijā - uz novadpētniecības centra skatuvītes ar nojumi, bet apmeklētājiem/sveicējiem - sēdvietas vai stāvvietas apmeklētāju/sveicēju teritorijā, t.i. pretī skatuvītei. 

Ja rodas jautājumi par izlaidumu, lūdzu sazināties ar:cerii
 
Direktoru Igoru Doriņu mob. 29231417 vai 

Direktora vietnieci Agnetu Volkovu mob. 27850470.