Sirsnīgi sveicam un lepojamies!

WindStars2020 CipulisCarnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi veiksmīgi startējuši Starptautiskajā WindStars2020 Pikurepūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā "WIND STARS 2020", kas 2020.gada februāra beigās Mārupes Mūzikas un mākslas skolā pulcēja ap 700 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas un Krievijas.
 
3. flautas klases audzēkne Ieva Madara Pikure (att. pa labi) ieguvusi 2.vietu (ped. V.Daugavvanaga-Vanaga)
 
4. klarnetes klases audzēknis Eduards Cipulis (att. pa kreisi) ieguvis 2.vietu (ped. I.Sloka)